Mina ei ole teadjamees ... Kommenteeritud


Vajadus selgitusteks, sest küsimusi loen põhjendatuks - üritan uuesti:

Tänulikult, Teie ...

Pean õigeks ja heaks traditsioonilise kiriku konservatiivset õpetust, mis võimaldab meil parimal teadaoleval viisil, parimal äraproovitud ja paremini kontrollitaval moel liikuda Pühakirja õpetuse kaudu kaardistatud, Pühade eesmärkide omandamise poole.

Usaldagem meie juhtimine selleks kutsutud ja säätud, õpetatud ja pühitsetud Isade kätte, et vältida amatöörsete, isetekkeliste sektide eksitavat mõju meie vähem teadlike vendade üle.

Nagu olete täheldanud, et eriti hästi paljunevad nö. teadjamehed just ühiskonna jaoks keerulistel aegadel. Õpetatud, nö. uuringute põhiste tõsiteadlaste hulgas, on nn. teadjamehed äratuntavad nagu posijad jms. - kes alati ja ikka kõike täpselt teavad.

Olete ehk kuulnud öeldavat, et pole suuremat enesekindlust, kui harimatuse enesekindlus?

Milleks selline proloog?

Olen ise raskutes ja mõtlen, et, kuidas väljendada ühte mind päevi painanud läbi kontemplatsiooni praktika saadud gnostilist teadmist, mis on minule antud arvestades meie pandeemiaajastu eriolukorra tingimusi.

Olen andnud endale tõotuse, mitte jagada, läbi gnoosise saadud teadmisi, sest ma ei suuda siin kanda täit vastutust, saadud teadmiste õige tõlgendamis oskuse eest.

Ometi arvestades eriolukorda ei saa ma mitte vaiki olla st. Teiega jagatud vastutus ja teadmine, et selle teadmise täitmise või täitmata jätmisega ei kaasne uusi riske, siis püüan olla lakooniline ja vältida tõlgendamise vigu, siis ütlen kommentaarideta:

Ă„RGE JOOGE KEETMATTA VETT!

Mõeldud on siin, ma usun, eeskätt Covid - tüvelise nakkuse ohtlikul perioodi aegu? Minu lugejad küsivad minult, mis edasi saab? Miks peaks mina seda teadma? Mind solvab see kui minu poole pöördutakse nagu mõne teadjamehe poole, pärast seda kui ma võimalikult täpselt olin kirjeldanud maailmalõppu Johannese Ilmutusraamatus, nelja ratsamehe nägemuses kõigile kättesaadavas Uues Testamendis ja küsijad on kõik normaalselt koolitatud, edukad inimesed - mitte nagu mina ja gnostiline intuitiivne teadvus on meile kõigile ühtemoodi kättesaadav, arvan mina, aga kui üheselt meie seda teadvust tõlgendada oskame/tahame, et üleilmse kaose vältimiseks kuidagigi süsteemsele kontrollile alluvaks jääda - seda ma ei tea ja ei tea kedagi, kes seda teada võikski. Seepärast olen veendunud, et targem on jääda vanade hästiäraproovitud kooselureeglitele truuks, kui et hakata hullu uudishimu pärast olemasolevagi korraga eksperimenteerima. Dixi!

Kõiksuse universaalsele Universumi korrale ustav,

stud. Deus Ioan, Teie vend Maarjamaalt
koos oma emand Marika Katarina'ga