Conventus Terra Mariana > Stud. Dei Contemplationis > Mőtistklusi mőőgamisjonist (2001)

Mőtistklusi mőőgamisjonist (2001)


Ioan Arendia Elita von Wolsky
Malta rüütliordu esindaja Balti riikides, CTM konventmeister
Fotostuudio: Kalju Suur.

On raske hinnata, mis toimus 800 aastat tagasi Pühal Maarjamaal. Meil on levinud arusaadavalt meile meelepärane lokaalversioon. Euroopa ajaloos on levinud ka versioon, et estid vői finnid olid alles loomad ja inimsööjad (mis ei ole seesama, sest loomad reeglina oma liigikaaslasi ei söö).
Kuna Planeet Maa on ühine territoorium kőikidele tema asukatele, siis tuli paratamatult kehtestada kooselu reeglid. Looja oli őpetanud meid armastama ligimest nagu iseennast ja selline őpetus oli planeedi asukate elukeskkonda säästev ja vastuvőetav neile, kes suutsid mőtelda globaalselt.
Eurooplased, kes tundsid end selajal planeet Maa peremeestena, asusid teostama oma Looja armastuse ülimat käsku vastuvaidlematut.
Vaatame korraks, mis oleks juhtunud siis, kui eestlaste mőők oleks olnud tugevam eurooplaste mőőgast. Kas me oleksime elus veel nüüd 800 aastat hiljem? Vőibolla oleks juba mőni sajand hiljem saabunud suur rahuaeg, kus alles oleks kaks eestlast – üks oleks surnud ja teine, kes teda mataks. (Interpreteering Jack Londoni ainetel).
Looja ei mőtelnud kindlasti mitte, et me peaksime armastama teineteist nagu eestlane "oma rahvustoitu" . Praegu viidatakse siinkohal uhkusega sőnale individualism ja see on kaitstud inimőigustega.
A.H.Tammsaarest meenutades: "Ükski ei armasta eestlast ja eestlane ei armasta ühtegi, aga peaks…".
Aga kui ei peaks, kas oleks siis mőeldav elu Planeedil Maa ja siin Maarjamaal?
Palume, et Looja juhiks meid läbi armastuse mőtlema globaalselt, et elada lokaalselt.


Ioan Arendia Elita von Wolsky
CTM konventmeister

 

© Conventus Terra Mariana