Conventus Terra Mariana > Stud. Dei Contemplationis > Mőtisklus valitute kultusest (2006)

Mőtisklus valitute kultusest (2006)

Lektüür Terra Mariana toimetuse kolleegiumi liikme
Altaria Mariana Ordeni kavaleri,
CTM aurüütli Haljand Udami mälestuseksIoan Arendia Elita von Wolsky
Malta rüütliordu esindaja Balti riikides, CTM konventmeister
Fotostuudio: Kalju Suur.

Olen alati uhkusega nimetanud Haljand Udamit oma őpetajaks orientaalfilosoofias vőrdleva usuteaduse käsitluses – ja seda őigusega. Aastaid iga nädal kokkulepitud ajal vastas auline őpetlane 4 tundi minu ja minu abikaasa Marika Katarina elektroonsel teel saadetud küsimustele Tallinnas meie Kunderi tänava korteris. Vastused ei lőppenud, lőppesid küsimused.

Haljand lahkus igavikku igaveses linnas – väärilikas paigas väärilikale mehele.

Olin Marikaga Roomast Nice’sse lahkunud nädal enne, kui Haljand Roomast lahkus igavikku, olles maha jätnud meile Tallinnasse adresseeritud postkaardi Đveitsi auvahtkonnast Vatikanis – see osutus őpetaja vőimalik, et viimaseks kirjutiseks siinpoolsuses üldse.

Clarissima Domina Ülle Udam, Haljandi ingel-abikaasa, leidis selle meie sőbra ja őpetaja viimases elukohas Mazzano Romanos töölaualt, Soome diplomaatidele kuuluvas elamus. Saadetis anti meile üle juba Tallinnas.

Ühe Püha Maarjamaa poja pőrm sai mulda sängitatud oma sünnilinna Rakvere lähedal Tőrma kalmistul.

Minule jääb minu sőber ja őpetaja meelde, kui naeratades kannatav konservatiiv, traditsiooni renessanssi malbe revolutsionäär – Kőigeväelise valitu.

Ühel müstikute kokkutulekul oldi üllatunud, kui ma väitsin, et Haljand Udam ei ole praktiseeriv esoteerik – ta on valitu. Minu őpetaja őpetas alati: mitte inimene ei vali, vaid Jumal valib inimese.

Ei tea, kuidas suhtus Haljand minu tagasihoidlikku persooni, küll suhtus ta suure tősidusega minu tiitlitesse ja seisuslik-őiguslikku suksessiooni. Ta oli väga nőudlik meie perekonna sünni- ja pühitsusjärgsete kohustuste osas.

Haljandi, kui őpetaja kohustused said täidetetud. Minu kohustused jäävad täitmata, kuni Kőigeväeline Jumal ei lase oma rahva valikuvabadust muuta.

Őpetlane Haljand Udam on sümbol ja őnnelik on see rahvas, kes oskab sümboleid märgata ja nende kultust kuulutada.

Taevaste juures oled Sa meile lähedasem, kui kunagi.

Ioan Arendia Elita von Wolsky
CTM konventmeister

© Conventus Terra Mariana