Conventus Terra Mariana > Stud. Dei Contemplationis > Konventmeistri patukahetsus (2001)

Konventmeistri patukahetsus (2001)


Ioan Arendia Elita von Wolsky
Malta rüütliordu esindaja Balti riikides, CTM konventmeister
Fotostuudio: Kalju Suur.

Olen suure tüki oma elust raisanud enesearmastusele. Olen pattu teinud, sest olen armastanud ennast rohkem, kui teisi.  Tänu oma lapsepőlvekodule ja heade vanemate ja vanavanemate mälestusele, kes kasvastasid mind heas kristlik-euroopalikus traditsioonis, olen ma umbes kümne aasta eest koju tagasi pöördunud, kust ma olin umbes neljakümne aasta eest lahkunud ennastimetlevate seikluste otsingule.
Kokkupuutes rahaga saavutatud edu aitas rahuldada minu enesearmaatust sel määral, et muutusin endale naeruväärseks, aga armastust jäi üle, sest armastus on Looja and. Tulin tagasi selle kasvatuse juurde, mida minule olid andnud minu őndsad esivanemad. Edasiminek tupikust oleks olnud tegelikult tagasiminek. Loobumine maisest rikkusest st. illusoorsest idealismist, tői mind tagasi tőelise rikkuse juurde.
Mis on kasu kőigest maisest rikkusest, kui Sa vahetad selle igavikurikkuse vastu. See oleks halb äri, ütleb terve loogika. Ka praegu on minul vahel raske oma lähikondlast armastada. Kohustun vähemalt austama igat üht, keda ma ei suuda armastada mitte tema vaid minu süü tőttu. Suur Püha Sőda on sőda patuga isesendas ja selle läbi patuga üldse. Olen saanud selles veenduda nö. katse-eksitusmeetodil.  Armastus kőige vastu, mis looja on loonud, on suurim rikkus, mis meile on Tema poolt kaasa antud. Armastusőpingud on minu jaoks rasked, aga kosutavad, sest Kőigeväeline on minuga ja see annab minu tahtele üleloomuliku jőu, mida saan kogeda iga őpitud armastuse oskusega.

Ioan Arendia Elita von Wolsky
CTM konventmeister

© Conventus Terra Mariana