Conventus Terra Mariana > Stud. Dei Contemplationis > Deo Gratias

Deo GratiasNüüd, kus meie hea piiskop Msgr. Philippe Jourdan on avalikkuse ette toonud peagi realiseeruva Taevase Kuninganna, Pühima Neitsi Maarja, kuju ülesseadmise meie Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse Tallinna piiskopliku Rooma-Katoliku peakiriku ette just peasissekäigu kőrvale portaalikirja “Hic Vere Est Domus Dei Et Porta Coeli” alla, olen rőőmus, et meie rahvas saab nägema, et minu teated imelisest nägemusest, mida olen kandnud aasta 2012 varakevadest, saavad teoks täies mahus ja kindlasti paremini, kui mina seda oleksin loota julgenud, sest see on sündinud meie Taevase Isa tahtel ja eestkostel.               

Kutsun kogu Püha Maarjamaa rahvast üles olema oma taevase Kuninganna vääriline, et tema meid ikka oma eestpalvetes hoiaks ja kaitseks, et meie saaksime oma usus teenida ja kaitsta selle Püha Maa rahvast kohapeal.   

Jeesuses ja Maarjas,   

Meie Issanda alandlik őpilane Ioan koos oma teekaaslase Marika Katarina’ga

© Conventus Terra Mariana