Conventus Terra Mariana > Stud. Dei Contemplationis > CTM ja OAM konventmeistri kaemus Kapiitli vanemale Krahv Ulrich Holstein-Holsteinburg’ile Taani Kuningriigis ja teistele pühendatutele

CTM ja OAM konventmeistri kaemus Kapiitli vanemale Krahv Ulrich Holstein-Holsteinburg’ile Taani Kuningriigis ja teistele pühendatutele


Dear Count!


Tänud lahkete tarkade mőtete eest Sinu e-kirjas 29. maist 2012.a.D. 

Märkame, et oled nagu meiegi siin, hakanud mőistma, et kőrgemale varalis-őiguslikest pürgimustest pole siinsed pőlisasukad veel kasvanud – ehk ongi nii parem?

Seisuslik-őigusliku printsiibi olemuslikku vajadust mőistavad siin, Pühal Maarjamaal, ainult mőnede traditsiooniliste kirikute vaimulikkond ja ilmalikud valitud intellektuaalid – need, kellest ei saa kunagi kapitaliste – seega puuduvad neil kőik materiaal-tehnilised vőimalused CTM ja OAM nőuetekohaseks ülalpidamiseks. Meie agaratel kodanlastel on küll soov ordeneid omandisse osta, aga mitte auga välja teenida – selleks puudub neil täielikult aateline alge ja vajadus. Maarjamaalaste olemus piirdub täna veel kuldvasika kummardamisega. Pärast 800-aastasest orjapőlvest petlikku vabanemistunnet on see mőneti mőistetav.

Meie kaalume siin meile pakutud ümberasumisvőimalusi kas Saksamaale vői Venemaale.

CTM ja OAM ideoloogiat jäävad siin kandma vaesed intellektuaalid ja teokraatlik hierarhia.

Hetkel on parim mitte midagi teha, kui valesti ja halvasti teha.

Usume, et see Pühimast Neitsist kaitstud maa kunagi taas väärikad peremehed leiab, kes seda paika tőeliselt väärtustaks.

 

Tunneme, et meie töö siin on au ja austusega ooteseisundisse tőstetud - seniks pöörame oma tähelepanu läbi Concordia I PanEurAsia klastri Aasiasse.

 

EX ORIETE LUX! -Idast tuleb valgus

 

Jeesuses ja Maarjas,

CTM ja OAM Konventmeister Stud. Dei Ioan Arendia Elita von Wolsky
koos inspireeriva Clarissima Domina Marika Katarinaga


TERVIK TEKST

© Conventus Terra Mariana