Őiend minu meeleparanduse asjus. Ootamatult meeldiv tunnustus minu mőtisklustele Maarjamaa pőlisasukatelt


Pärast esimest tagasisidet mőtisklusele “Maarjamaalaste kaitseks” arvasin, et mőnedel Maarjamaa parimatel poegadel on mingi salakaval vandenőu minu vastu, mille avang polegi hea keretäis enne minu maalt lahkumist. Oodatud kriitika sai ootamatu lahenduse. Pärast minu mőtiskluse ja kaemuse avaldamist Ordo Altaria Mariana Kapiitli vanem krahv Ulrich Holstein-Holsteinborg’ile, olin enne nőu küsinud mőne minu jaoks autoriteetse pärismaalase ja mitmete avaliku arvamuse liidrite käest nii enne, kui pärast groteskse mőtiskluse avaldamist nii otsepostituste, kui Lektüür Terra Mariana alaliste lugejate kaudu olen kuulnud südamlikku mőistmist ja ootust, et ma ka pärast Maarjamaalt lahkumist jääks ausaks oma arvamustes. Kohalike ootamatu ausus ja usaldavus minu südamest tuleva pila suhtes vőttis mind mitmeks kuuks sőnatuks ja kohustas mind mőtisklema kohaliku rahva vaimu sügavuse ja minu nurjatu pealiskaudsuse asjus. Usun nüüd, et olen lőpuks jőudnud mőningase selguseni.

 Alates aastast 1995 olen osalenud projektis lähteülesandega: tősta eestlaste eneseväärtushinnangut Euroopa Liidu ühises peres. Minu ettevőtmine pälvis ainult osalise, aga stabiilse edu. Teiste organisatsioonide poolt administreeritud projektid olid algul eriti edukad. Peagi selgus aga, et taiplikumad pärismaalased hakkasid mőistma, et tegu on organiseeritud meelitamisega, sest meelitajad olid nähtavalt üle pakkunud, jäänud üldsőnaliseks 800 aastat kestnud reaalsete kannatuste ees.  

Minul on selgeks saanud, et eestlane on tark ja tema paljunäinud geenimälu ei saa odavate trikkidega petta. Eestlane ootab, et temaga räägitaks nagu täiskasvanuga, keda peetakse tőe vääriliseks.

Mina tunnen korraga, et olen uhke, et olen siin Pühal Maarjamaal sündinud ja kasvanud ja ei tea enam, kas ma tahangi siit lahkuda – igatahes jään ma kus iganes igatsema selle maa ja rahva järele.

Teadagi on Maarjamaa pärismaalastel suuremad őigused, kui asunikel. Ometi tahaksin paluda, olla suuremeelsemad muulaste osas, sest nemad on Teie osas tihti suuremeelsemad, kui arvata oskate.

Nb!

1. Suuremeelsus ei tee kedagi väiksemaks!
2. Nőudke ausat suhtlemist, olge ka ise ausad, ärge klähvige pisiasjades, ärge alandage end vihkamises.
3. Ärge mőistke kohut teiste üle, kui Te ei taha, et Teie üle kohut mőistetaks!
4. Naeratage elule, et elu saaks Teile vastu naeratada!

 

Andestage ühele targutavale muulasele siinkohas, kes tänab kőiki kaasamőtlejaid siin Pühal Maarjamaal!

Domus Arendia nimel soovime head ellujäämist järgmisel kaheksal sajandil!


Teid armastav Stud. Dei Ioan abikaasa Katarinaga ja kogu Domus Arendia’ga