Conventus Terra Mariana > Stud. Dei Contemplationis > Üks kontemplatiivne küsimus

Üks kontemplatiivne küsimus

7.XII 2016.a.D. Terra Mariana

Kas meie armastav taevane Isa on oma halastuses jätnud sündimata need puhtad hinged, kes ei pea nägema tőotatud őudusi armagedoni pőrgu eeskojas?

Meile Harmagedoni mäe jalamilt antud puhastamistőotuse őnnistavas ootuses,

Teie vend Stud Deus Ioan oma emand Marika Katarina’ga

© Conventus Terra Mariana