Conventus Terra Mariana > Religioon > Paavstluse lühiajalugu küsimuste-vastuste vormis (2009)

Paavstluse lühiajalugu küsimuste-vastuste vormis (2009)

Küsimused koostas: Heiki Haljasorg

Vastuste allikad: Antiigileksikon (Valgus 1985), Piibel, The Catholic Encyclopedia (1907), "Pühakuteraamat" (Perioodika 2001), "Paavstide kroonika" (Sinusukk 2008) ja "Euroopa üldine kiriku ajalugu selle algusest kuni tänapäevani" (Argo 2005).


Jeesus Kristus troonimas Püha Peetruse katedraali üle Vatikanis.
Foto: © Heiki Haljasorg, 2009

1. Kes andis Peetrusele (32-67) taevariigi vőtmed ja ütles, et hoia mu karja kui karjane? V: Hea karjane Jeesus Kristus
2. Mis linna tegid roomlased maatasa paavst Linuse (67-76) ajal? V: Jeruusalemma
3. Kelle hauale püstitas paavst Anacletus  (76-88) pühamu ja mis ilmalik ehitis valmis keiser Tituse käsul Roomas paavst Anacletuse ajal? V:  pühamu - Peetruse hauale; ilmalik ehitis - Colosseum
4. Mis ehitati pärast paavst Clemens I (88-97) surma tema kodu juurde? V: San Clemente kirik
5. Mida tähendab paavst Evaristuse (97-105) kreekapärane nimi? V: ´hästi meeldiv´


Kristus  ütles Peetrusele: "Sina oled Kalju (kr k Πέτρος, lad k Petrus) ja sellele kaljule (kr k πέτρα, lad k petra) ma ehitan oma Kiriku, ja pőrgu väravad ei saa sellest vőitu. Ma annan sulle taevariigi vőtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas".
Foto: © Heiki Haljasorg, 2009

6. Kes oli paavst Alexander I (105-115) ajal Rooma keiser? V: Rooma keiser oli Traianus I, kelle ajal oli Rooma impeerium kőige suurem
7. Mida tähendab paavst Sixtus I (115-125) nimi? V: ´kuues´ vői ´pöetud´
8. Mida tähendab paavst Telesphoruse (125-136) nimi? V: ´viljakandev´
9. Milline tuntud ketser tegutses paavst Hyginuse (136-140) ajal? V: gnostik Valentinus
10. Mida väitis ketser Marcion paavst Pius I (140-155) ajal? V: Vana Testamendile pole vaja tähelepanu pöörata ning Jeesus polnud Messias, kelle tulekut olid juudi prohvetid ette kuulutanud
11. Mida keelas paavst Anicetus (155-166) kirikuteenritele? V:  juukseid pikaks kasvatada
12. Mille poolest oli paavst  Soter (166-175) tuntud? V:  leevendas mőnestki paigas puudust kannatajate viletsat olukorda ja andes erilist abi kristlastele, kes töötasid kaevandustes
13. Milline tuntud ketser tegutses paavst Eleutheriuse (175-189) ajal? V: ketser Montanus, kelle juhitud kogunemistele oli iseloomulik massihüsteeria ja ekstaatilised kogemused
14. Miks ekskommunikeeris paavst Victor I (189-199) kingsepp Thedotuse? V: kingsepp Thedotus eitas Jeesuse jumalikust ja väitis, et Kristus oli lihtsalt inimene
15. Kuidas on iseloomustatud paavst Zephyrinust (199-217)? V: Paavst Zephyrinus oli eelmise paavsti vastand, kuna tal näis puudutavat Victor I jőuline stiil suheldes teiste piiskoppidega
16. Milline paavst oli enne ametisse astumist töötanud Sardiinia  soolakaevandustes sunnitöölisena? V: Calixtus I
17. Kes oli paavst Urbanus I (222-30) ajal vastupaavstiks? V: Hippolytus
18. Kes oli esimene paavst, kes astus ametist tagasi? V: Pontianus (230-35)
19. Milline huvitav ja eripärane on paavst  Anteruse (235-36) nime päritolu? V: kreeka mütoloogias kandis seda nime Aphrodite ja Arese poeg
20. Mis lind langes Fabiani (236-50) pähe, mistőttu valiti ta kőhklematult paavstiks? V: tuvi
21. Miks Corneliuse (251-53) paavstiks valimine venis? V: keiser Deciuse kristlaste tagakiusamise pärast
22. Milline keiser kiusas paavst Lucius I (253-54) ajal kristlasi taga? V: keiser Trebonianus Gallus
23. Mis väljendi vőttis paavst Stephanus I (254-257) kasutusele? V: cathedra Petri ehk apostel Peetruse piiskopi aujärg
24. Millise Rooma keisri ajal tapeti paavst Sixtus II (257-258)? V:  keiser Valerianuse ajal
25. Millise Rooma keisri ajal sai paavst Dionysius (260-268) kristlaste ülemkarjasena rahulikult tegutseda? V: keiser Gallienuse ajal
26. Kes oli paavst Felix I (269-274) ajal Rooma keiser? V:  keiser Gothicus
27. Kes olid paavst Eutychianuse (275-283) ajal Rooma keisriteks? V: keiser Tacitus ja keiser Probus
28. Kes olid paavst Gaius (283-296) ametiaja alguses Rooma keiser? V: printsipaadi ajastu viimane keiser Carinus
29. Mis juhtus paavst Marcellinusega (296-304), kui Rooma keiser Dioclentianus alustas kristlaste tagakiusamist? V: andis konfiskeerimisele kuuluvad pühakirjad üle ja olevat väidetavalt paganlikele jumalatele ohverdanud ning surnud nähtavasti mitte enam paavstina 
30. Milline Rooma keiser pagendas paavst Marcellus I (308-309) Roomast? V: tolerantne keiser Maxentius
31. Mis rahvusest oli paavst Eusebius (310)? V: tőenäoliselt kreeklane
32. Millist märki nägi Mulviuse silla juures taevas Rooma keiser Constantinus Suur paavst Miltiadese (311-14) ametiajal? V: risti sőnadega „selle märgi all sa vőidad!“
33. Kas paavst Sylvester I (314-35) vőttis osa Nikaia esimesest kirikukogust? V: ei
34.  Milline Rooma keiser valitses paavst Marcuse (336) ajal? V: Constantinus Suur
35. Kes oli paavst Julius I (337-52) ajal Rooma keiser? V: Constantinus II
36. Kes oli paavst Liberiuse (352-66) ajal Rooma keiser? V: paganlust taastada üritav Julianus Apostata
37. Kellele tegi Damasus I (366-83) ülesande tőlkida Piibel ladina keelde? V: Hieronymusele
38. Millise kiriku restaureeris paavst Siricius (384-99)? V: Pauluse kiriku Ostia teel
39. Milline sajand varem elanud kirikuisa sai paavst Anastasius I (399-401) poolt hereesia süüdistuse? V: Origenes
40. Kes rüüstas paavst Innocentius I (401-17) ajal, s.o. 410 Rooma linna? V: läänegootide kuningas Alarich
41. Kellega őnnestus paavst Zosimusel (417-18) riidu minna? V: Aafrika piiskoppidega
42. Kes oli paavst Bonifatius I (418-22) ajal vastupaavst? V: Eulalius
43. Mis hereesia oli paavst Coelestinus I (422-32) ajal suurimaks probleemiks? V:  nestoriaanlus ehk eksiőpetus, mis őpetab et Neitsi Maarjat ei tohi kutsuda Jumalaemaks
44. Milleks paavst Sixtus III (432-40) lasi rekonstrueerida Liberiuse basiilika Roomas? V: Santa Maria Maggiore kirikuks ehk Suur Püha Maarja kirik.
45. Miks kohtus  paavst Leo I Suur (440-61) 452 aastal Mantovas hunnide väepealiku Attilaga? V: Leo I Suur veenis Attilat mitte Roomat ründama.
46. Mis kirikute üle őnnestus paavst Hilariusel (461-68) vőim saada? V: Gallia ja Hispaania kirikute üle
47. Millele oli paavst Simplicius (468-83) tunnistajaks? V: kuidas viimane Lääne-Rooma keiser Romulus Augustulus pidi loovutama vőimu germaanlaste väejuhile Odoakerile
48. Mis hereesia oli paavst Felix III (II) (483-92) ajal suurimaks probleemiks? V: monofüsiitlus ehk eksiőpetus, mis eitab Kristuse inimlikkust
49. Miks Itaalia idagootide kuningas  Theoderich andis paavst Gelasius I-le (492-96) vabad käed kiriku juhtimisel? V: sest Theoderich oli ariaanist ketser, keda ei huvitanud kiriku asjad
50. Miks paavst Anastasius II  (496-98) suri tema kriitikute arvates? V: et Anastasius II ei vőtnud midagi otsustavat ette vőitluses monofüsiitlusega 
51. Miks mitmed mőjukad vastupaavst Laurentiuse toetajad süüdistasid paavst Symmachust? V: Symmachust süüdistati, et ta pidas ülestőusmispühi vana kalendri järgi 25. märtsil, mitte uue kalendri järgi 22. aprillil.
52. Miks paavst Hormisdas (514-23) sai Bütsantsi keisri Justinusega hästi läbi? V: sest keiser Justinus polnud monofüsiit
53. Kuhu tegi  paavst Johannes I (523-26) paavstluse ajaloo esimese ametliku välisvisiidi ja kuidas teda seal vőeti vastu? V: Johannes I külastas Bütsantsi ja vőeti seal vastu suurte auavaldustega
54. Mis hereesia oli paavst Felix IV (III) (526-30) ajal suurimaks probleemiks? V: semipelagianism ehk eksiőpetus, mis ütleb, et Kristus hävitas pärispatu.
55. Kes oli esimene germaani päritolu paavst? V: Bonifatius II (530-32)
56. Milline oli paavst Johannes II (533-35) ilmalik nimi enne paavstiks saamist? V: Mercurius
57. Kes ja miks tagandati paavst Agapetus I (535-36) ja Bütsantsi keiser Justinianus I korraldusel? V:  Konstantinoopoli patriarh Anthimos, sest ta oli monofüsiitliku hereesiaga seotud
58. Mis asjaoludel paavst Silverius (536-37) suri? V: Ta suri nälga Ponza saarel nälga, kuhu ta oli  pagendatud, kuna ei tunnistatud monofüsiitlikku hereesiat.
59. Kelle toetusel ja miks sai paavstiks Vigilius (537-55)? V: Bütsantsi keisri Justinianuse abikaasa Theodora toetusel, kes soovis monofüsiitlikku hereesia őigeks tunnistamist.
60. Pelagius I (556-61) mőistis hukka simoonia. Mis on simoonia? V: vaimulike ametikohtadega kauplemine
61. Mis rahvas kimbutas Roomat paavst Johannes III (561-74) ajal? V: langobardid
62. Miks suri Benedictus I (575-79)? V: langobardid jőudsid Rooma ja valmis linna piirama, mistőttu linna saabus näljahäda ja paavst Benedictus I suri nälga.
63. Miks Bütsantsi keiser ei tulnud paavst Pelagius II-le (579-90) appi kaitsma Itaaliat langobardide eest? V: kuna Bütsantsi keisril tuli tőrjuda pärslaste rünnakuid
64. Kes oli esimene munk paavstitroonil ja mis tiitli ta endale vőttis? V: Gregorius I Suur ja ta vőttis endale tiitliks `Jumala sulaste sulane´
65. Miks paavst Sabinianus (604-606) otsustas erinevalt Gregorius I-st jagada vilja mitte tasuta, vaid raha eest? V: Kuna paavsti rahaline olukord oli raske.
66. Mida sätestas Bütsantsi keiser Phokas sätestas Bonifatius III (607) ajal? V: et paavst on kőikide kirikute pea
67. Milleks kohendas paavst Bonifatius IV (608-15) Rooma Panteoni? V: Rooma Panteon  kohandati ümber kirikuks, mis pühendati Neitsi Maarjale ja kőikidele märtritele.
68. Mida tähendab paavst Adeodatus I (615-18) nimi? V:  ´Jumala antud´
69. Mille rajas Bonifatius V (619-25) Roomas? V: Roomas Nicomedia kalmistu.
70. Mis hereesiat tunnustas Honorius I (625-38), kuigi ise ta seda ei őpetanud ex cathedra? V: tunnustas monotelitismi ehk eksiőpetust, et Jeesus Kristusel oli  ainult üks tahe, mis oli Jumala poolt täielikult dikteeritud.
71. Mis hereesia mőistis paavst Severinus (640) hukka? V: mőistis hukka monotelitismi
72. Miks hoiatas Johannes IV (640-42) Iiri vaimulikke pelagianismi hereesia eest? V: Pelagianism väidab, et inimese tahe on täiesti vaba ja on ühtaegu tegema head ja kurja: seega vőib lunastust saavutada isegi ilma kiriku abita.
73. Mida otsustas paavst Theodorus I (642-49) ajal Bütsantsi keiser Constans II? V: Bütsantsi keiser Constans II keeles arutelud   monotelitismi teemal
74. Mis juhtus paavst Martinus I-ga (649-55), kes kutsus keiser Constans II andma vastulööki monotelitsismi pooldajatele? V: Voodihaige paavst Martinus I vahistati keisri käsul, kes küüdivankriga Konstantinoopolisse, kus mőisteti süüdi reetmises, karistati ihunuhtlusega ja saadeti pagendusse.
75. Kuidas ähvardas Bütsantsi keiser Constans II paavst Eugenius I-st (655-57), kui too ei tunnusta kui ta ei tunnusta monoteletismi? V:   ära praadida
76. Milline Bütsantsi keiser külastas paavst Vitalianust (657-72) Roomas? V: Constans II 
77. Mis tabas Roomat paavst Adeodatus (II) (672-76) surma  ajal ? V: Tema surma ajal tabas Roomat tugev äikesetorm
78. Mis Rooma basiilika taastati paavst Donuse (676-78) ajal? V: taastati San Paolo fuori le Mura basiilika
79. Milline kirikukogu paavst  Agatho (678-81) ajal mőistis  monoteletismi hereesia lőpuks hukka? V: 680-681 toimunud Kolmas Konstantinoopoli oikumeeniline kirikukogu
80. Kes tőlkis III Konstantinoopoli oikumeenilise kirikukogu otsused kreeka keelest ladina keelde ja rőhutas, et Honorius I "püüdis őőnestada pärispatuta usku oma vőhikliku reetmisega"? V: Paavst Leo II [682-83]
81. Kust hakkas edaspidi paavst Benedictus II (684-85) soovil tulema Bütsantsi keisrikoja kinnitus paavsti ametissepühitsemisele? V: keisri esindajalt Ravennast, mitte otse Konstantinoopolist
82. Milline oli paavst Johannes V (685-86) suurema osa oma ametiajast? V: haige
83. Milline oli Konon (686-87)  paavstiks saades? V: eakas ja pődura tervisega.
84. Milliseid Neitsi Maarjaga seonduvaid  suurpühi hakati paavst Sergius I (687-701) ajal liturgiliselt tähistama? V:  Jeesuse templisse viimine  2. veebruaril, Maarjale kuulutamine -  25. märtsil, Neitsi Maarja taevassevőtmist - 15. augustil ja Neitsi Maarja sündimist -  8. septembril
85. Kes ähvarasid Roomat paavst Johannes VI (701-05) ajal? V: langobardid
86. Millise Bütsantsi keisriga olid Johannes VII (705-07) pingelised suhted? V: Justinianus II-ga
87. Mis haigust pődes paavst Sisinnius (708)? V: podagrat
88. Mida tegi Bütsantsi keiser kohtudes paavst Constantinusega (708-15)? V: suudles paavsti jalga
89. Miks paavst Gregoorius II (715-31) ei saanud hästi läbi Bütsantsi keiser Leo III-ga? V: Keiser Leo III tahtis Itaalias kehtestada üüratuid makse
90. Kes oli viimane paavst, kelle ametisse valimise kinnitas Bütsantsi keiser? V: Gregorius III [731-41]
91. Millise frangi pretensioone Frangi kuninga troonile toetas paavst Zachary (741-52)? V: Pippin III
92. Miks paavst Stephanus II (752) puhul on vaidlusküsimuseks, kas teda tohib arvata paavstiks vői mitte? V: Stephanus II pidas pärast paavstiks valmist vastu vaid kolm päeva ning suri südamerabandusse enne ametisse őnnistamist
93. Kellelt palus Stephanus III (752-57) abi langobardide rünnakute tőrjumiseks? V: frankidelt
94. Kas paavst  Paulus I (757-67) oli ikonoklast ehk pildirüüstaja? V: ei
95. Kelle otsustas Stephanus IV (767-72) kőrvale heita ja kellega mesti lüüa? V: kőrvale heita frangi sőbrad ja otsustas mesti lüüa langobardidega
96. Kes hävitas paavst Hadrianus I (772-95) palvel langobardide riigi? V: Frangi kuningas Karl Suur
97. Kes kroonis aastal 800 aasta jőulumissal Rooma keisriks Karl Suure? V: paavst Leo III [795-816]
98. Kelle kroonis paavst Stephanus V (816-17) ? V: Ludwig I Vaga
99. Miks Ludwig Vaga pojale ei meeldinud paavst Paschal I (817-24)? V: Pascal I tundus talle liiga sőltumatu
100. Kas paavst Eugenius II (824-27) andis järele pildirüüstajatele? V: ei
101. Kui kaua oli paavst Valentinus (827) paavst? V: vähem kui 1 kuu
102. Millist Frangi valitseja Ludwig Vaga poega toetas paavst Gregorius IV (827-44)? V: Lotharit
103. Kuidas tőlgendasid inimesed paavst Sergius II (844-47) ajal toimunud Ostia laastamist saratseenide poolt? V: seda tőlgendati kui karistust simoonia ehk vaimulike ametikohatadega kauplemise eest
104. Millise julge sammu astus paavst Leo IV (847-55)? V: hukkas keisri esindajad, kes olid toime pannud mőrva
105. Kui kaua valitses paavstina Benedictus III (855-58)? V: 2 aastat ja 6 kuud
106. Mis küsimuses oli paavst Nicolaus I (858-67) meelekindel paavst? V: ei teinud järeleandmisi abielulahutuse küsimuses kroonitud peale
107. Mis maa üle minetas kontrolli paavst Hadrianus II (867-72) ja kelle kontrolli all see läks? V: minetas kontrolli Bulgaaria üle ja see läks taas Konstantinoopoli kontrolli alla
108. Millised olid Johannes VIII (872-82) surmaasjaolud? V: esimene paavst, kes mőrvati, väidetavalt kasutati sel otstarbel niihästi mürki kui vemmalt
109. Kui kaua valitses paavst Marinus I (882-84)? V: 1 aasta ja 5 kuud
110. Kui kaua valitses paavst Hadrianus III (884-85)? V: 1 aasta ja 4 kuud
111. Milline Frangi kuningas keiser suri paavst Stephanus VI (885-91) ajal? V: Karl Paks
112. Mida tähendab paavst Formosuse (891-96) nimi? V: ´ilus, nägus´
113. Milline oli paavst Bonifatius VI (896) iseloom? V: ebameeldiv
114. Kuidas käitus paavst Stephanus VII (896-97) paavst Formosuse surnukehaga? V: otsustas paavst Formosuse surnukeha välja kaevata, pani talle selga paavsti missarüü ja hakkas pidama laiba üle kohut väidetavate roimade eest, mis oli toime pannud Formosuse ametiajal
115. Kui kaua valitses paavst Romanus (897)? V: u 4 kuud
116. Kui kaua valitses Theodorus II (897)? V: u 20 päeva
117. Kuidas suhtus paavst Johannes IX (898-900) Formosusesse? V:  asus kohe rehabiliteerima Formosust
118. Milline oli paavst Benedictus IV (900-03) ametiaeg? V: üksteisega taplesid Formosuse pooldajad ja vastased
119. Kus mőrvati paavst Leo V (903)? V: vanglas
120. Mida kurjad keeled rääkisid paavst Sergius III (904-11) kohta? V: et tal oli poeg
121. Kui kaua oli paavst Anastasius III (911-13)? V: 2 aastat ja 2 kuud
122. Mis rahvusest oli Lando (913-14)? V: langobard
123. Mis aastal paavst Johannes X (914-28) alistas saratseenid? V: 915
124. Millised olid paavst Leo VI (928) surma asjaolud? V: ta mőrvati
125. Kui kaua oli paavst Stephanus VIII (929-31)? V: 938-942
126. Mis kloostrit toetas paavst Johannes XI (931-35)? V: Cluny kloostrit
127. Miks kutsus paavst Leo VII (936-39) Cluny kloostri ülema Rooma? V: kloostrireformi kavandamise pärast
128. Millised olid paavst Stephanus IX (939-42) surma asjaolud? V: roomlased sandistasid ta
129. Kui kaua valitses paavst Marinus II (942-46)? V: 3 aastat ja 6 kuud
130. Mis oli paavst Agapetus II (946-55) vallaslapse nimi? V: Octavianus
131. Millise paavsti ajal omandas Lateraani basiilika paha kuulsuse? Kelle ta keisriks 962 aastal kroonis? V: Johannes XII [955-63] ajal; Otto I Suure
132. Milline ebaharilik seik on seotud paavst Leo VIII-ga (963-64)? V:  kuna ta oli valimise ajal ilmik, pidi ta iga päev laskma end vaimulikuks pühitseda
133. Kui kaua valitses paavst Benedictus V (964)? V:  1 kuu
134. Kui kaua valitses paavst Johannes XIII (965-72)? V: 6 aastat ja 11 kuud
135. Millised olid Benedictus VI (973-74) surma asjaolud? V: ta kägistati
136. Kellelt otsis paavst Benedictus VII (974-83) abi? V: Saksa-Rooma keisrilt Otto II-lt
137. Millised olid paavst Johannes XIV (983-84) surma asjaolud? V: ta suri nälga
138. Millise maa kirik üritas edutult paavst Johannes XV (985-96) ajal tegutseda paavstivőimust sőltumatult? V: Prantsuse kirik
139. Kelle noor sugulane oli paavst Gregorius V (996-99? V: Saksa-Rooma keisri Otto III noor sugulane
140. Mis rahvusest oli paavst Sylvester II (999-1003)? V: prantslane
141. Kui kaua valitses paavst Johannes  XVII (1003)? V: 5 kuud
142. Kuidas lőpetas paavst Johannes XVIII (1003-09) oma elupäevad? V: mungana kloostris 
143. Kui kaua valitses paavst Sergius IV (1009-12)? V: 2 aastat ja 9 kuud
144. Kuidas veetis paavst Benedictus VIII (1012-24) suure osa oma ajast? V: raudrüüs vői ratsu sadulas
145. Kelle vend oli paavst Johannes XIX (1024-32)? V: Johannes XIX oli paavst Benedictus VIII noorem vend
146. Milline Saksa-Rooma keiser üritas paavst Benedictus IX (1032-45) tegevust hoida enda kontrolli all? V: Heinrich III 
147. Kui kaua valitses paavst Sylvester III (1045)? V:  1 kuu
148. Mille poolest on tuntud paavst Benedictus IX (1045)? V: kőrvaldati ametist, astus ise tagasi, tagandati, ennistati ametisse ja aeti minema
149. Kui kaua valitses paavst Gregorius VI (1045-46)? V: 1 aasta ja 7 kuud
150. Mille vastu vőitles paavst Clemens II (1046-47)? V: simoonia vastu
151. Mitu korda valitses paavst Benedictus IX (1047-48)? V: 3 korda
152. Kui kaua valitses paavst Damasus II (1048)? V: 28 päeva
153. Kelle ajal eraldus ortodoksi kirik katoliku kirikust? V: Leo IX [1049-54] ajal
154. Mis oli paavst Victor II (1055-57) ajal kaks peamist probleemi? V: kirikusisene distsipliin ja normannide laiutamine Lőuna-Itaalias
155. Kus oli paavst Stephanus X (1057-58) oma ametiajal ühtlasi ka abtiks? V: Monte Cassino abtiks
156. Mille poolest oli paavst Nicholaus II (1058-61) kuulus? V: ta pesi oma paavstiaastate jooksul iga päev 12 mehe jalgu, ja kui tal polnud vőimalik leida selleks aega päeval, siis tegi ta seda öösel.
157. Milles süüdistati paavst Aleksander II (1061-73), kuigi ta suutis end puhtaks pesta? V: paavstitiitli ostmises
158. Mis oli paavst Gregorius VII (1073-85) peamiseks tüliküsimuseks Saksa-Rooma keiser Heinrich IV-ga ning kus see tüli ajutiselt lahenes? V: investituuritüli ehk paavstide ametisse nimetamise tüli; Canossas
159. Millise kahe paiga vahel pidi paavst Victor III (1086-87) pendeldama? V: Rooma ja Monte Cassino
160. Mis sőda toimus Urbanus II (1088-99) ametiajal? V: Esimene ristisőda
161. Millise Saksa-Rooma keisri kroonis Paschalis II (1099-1118)? V: Heinrich V
162. Kuhu pőgenes paavst Gelasius II (1118-19) Roomast? V: Prantsusmaale
163. Milles seisnes Wormsi konkordaat, mis sőlmiti 1122 paavst Callistus II [1119-24] ja Saksa-Rooma keiser Heinrich V [1105–1125] vahel? V: investituuri vaimulik pool jääb paavsti ja ilmalikud asjad keisri järelevalve alla
164. Mis ordut tunnustas paavst Honorius II (1124-30)? V: Templiordut
165. Mida pressis Roger II välja paavst Innocentius II-lt (1130-43)? V: Sitsiilia kuninga tiitli 
166. Kellele tühistas paavst Coelestinus II (1143-44) ekskommunikatsiooni? V: Prantsuse kuningale Louis VII-le
167. Mis asjaoludel sai surma paavst Lucius II (1144-45)? V: sai Kapitooliumi ründamisel raskelt haavata ja suri natukese aja pärast
168. Kes aitas paavst Eugenius III-l (1145-53) propageerida Teist ristisőda? V: Püha Bernard
169. Kes olid paavstide Lucius II (1144-45), Eugenius III (1145-53), Anastasius IV (1153-54) ja Hadrianus IV ajal Rooma peamiseks probleemiks? V: vabariiklased
170. Kes on ainuke paavstitoolil olnud inglane? Kuidas ta väidetavalt suri? V: Hadrianus IV [1154-59]; kärbes lendas kurku ja ta lämbus
171. Mis hereesiad tőstsid pead paavst Aleksander III (1159-81) ajal? V: katarid ja albilased ehk hereetikud, kes pidasid maist maailma kurjuseks ja selle loojat vusserdajaks ning valdeslased ehk hereetikud, kes rőhutasid vaesusideaali, nn ´odavat kirikut´, keeldusid vannetest ja eitasid pühakute austamist;
172. Kui kaua valitses paavst Lucius III (1181-85)? V: 4 aastat ja 7 kuud
173. Kes tungisid paavst Urbanus III (1185-87) ajal Kirikuriiki? V: sakslased
174. Kes vallutas paavst Gregorius VIII (1187) ajal Jeruusalemma? V: araablane Salah ad-Din
175. Milline Saksa-Rooma keiser suri paavst Clemens III (1187-91) ajal? V: Friedrich I Barbarossa
176. Mis probleemid olid paavst Coelestinus III (1191-98) ajal Saksa-Rooma keiser Heinrich VI-l? V: lasi tappa Liege´i piiskopi ja vangistas Inglise kuninga Richard I Lővisüdamele vaatamata paavst Coelestinus III kaitsedekreedile
177. Millise Rooma paavst ajal oli paavstivőimu hiilgeaeg? Millise Inglise kuninga ta ekskommunikeeris? V: Innocentius III [1198-1216] ajal; John Maata
178. Milline paavst tunnustas 1217 a dominikaani ordut ja 1223 frantsiskaani ordut? V: Honorius III [1216-27]
179. Kelle kuulutas Gregorius IX (1227-41) pühakuteks ja kelle ekskommunikeeris? V: pühakuteks: 1228 – Franciscuse ja 1234 – Dominicuse; ekskommunikeeris 1227 – Friedrich II
180. Kui kaua valitses paavst Coelestine IV (1241)? V: 17 päeva
181. Milles süüdistas Innocentius IV (1243-54) Saksa-Rooma keisrit Friedrich II? V: hereesias, valevandumises ja pühaduseteotuses
182. Kellele pakkus paavst Aleksander IV (1254-61) Sitsiiliat? V: Inglise prints Edmundile, kes tősi küll ei vőtnud seda pakkumist vastu
183. Mitu prantslasest kardinali oli paavst Urbanus IV (1261-64) reformide tulemusena? V: 6
184. Milline tulemuse saavutas paavst Clemens IV (1265-68) Sitsiilias? V: Paavsti soosik Charles d´Anjou  vőitis sakslastest Sitsiilia huvilisi Manfredi ja Konradini
185. Milline Bütsantsi keiser oli paavst Gregorius X (1271-76) ajal nőus Bütsantsis aksepteerima lääne usutavasid ja tunnistama paavsti kőrgeimaks kirikujuhiks? V: Michael Palaiologos [1259–1282]
186. Milliste reeglite järgi valiti paavstiks dominiiklane  Innocentius V (1276)? V: Paavst Gregorius X seatud reeglite järgi, mille järgi peavad kardinalid 10 päeva pärast paavsti surma valima uue paavsti isoleeritud paigas ja spartalikes elutingimustes.
187. Kui kaua valitses paavst Hadrianus V (1276)? V: 1 kuu
188. Miks sulges portugallasest paavst Johannes XXI (1276-77) end igal vőimalusel tillukesse tuppa Viterbo paavstipalees? V:  ta oli kunsti-  ja meditsiiniteadlane ning praktiseeriv arst
189. Mida tegi paavst Nicholaus III (1277-80) Roomas? V: Nicholaus III lasi end valida eluaegseks senaatoriks, vőttis käsile ühekorraga Peetruse kiriku ja Vatikani palee restaureerimise ning tegi Vatikanist enda ametliku residentsi
190. Kelle vastane mäss puhkes Sitsiilias paavst Martinus IV (1281-85) ajal, 1282 aastal ja mis oli see mässu märguandeks? V: Anjou dünastia vastane; vesprile ehk őhtumissale kutsuvad kirikukellad
191. Kas paavst Honorius IV (1285-87) ajal jőuti lőpuks ära kroonida Rudolf I  Habsburg? V: ei veel
192. Kas paavst Nicholas IV (1288-92) kroonis lőpuks Rudolf von Habsburgi? V: ei, sest Rudolf von Habsburg suri enne
193. Miks sai paavstiks Coelestinus V? Miks astus paavst Coelestinus V (1294) tagasi? V: Coelestinus V ütles, et Jumal karistab konklaavi, kui nad ei suuda paavsti valida; ta astus tagasi, kuna sai aru, et pühameheks olemisest ei piisa paavsti tööga hakkama saamiseks
194. Kellega oli paavst Bonifacius VIII (1294-1303) suur tüli, keda ta toetas ning kelle kuulutas pühakuks? V: Bonifacius VIII oli suur tüli Colonna perekonna ja Prantsusmaa kuninga Philippe IV Ilusga; toetas maalikunstnik Giottot; pühakuks kuulutas Louis IX Püha
195. Miks oli paavst Benedictus XI (1303-04) ajal märul? V: Benedictus XI vabastas tema vastu hääletanud Colonnade perekonna Bonifacius VIII pandud needusest, mille peale aga tema poolhoidjad solvusid
196. Kelle ajal algas ja kelle ajal lőppes „paavstide Avignoni vangipőlv? V: algas Clemens V [1305-14] ajal ja lőppes paavst Gregorius XI [1370-1378] surmaga
197. Mis probleemid olid Johannes XXII (1316-34) ajal frantsiskaani ordus? V: ordu oli lőhenenud mőődukateks zelantedeks ja radikaalseteks vaesuse apologeetideks spirituaalideks
198. Miks hakkas paavst Benedictus XII (1334-42) rajama paavstipaleed Avignonis? V: ta kaalus tagasipöördumist Rooma, aga korralagedus seal sundis teda ümber mőtlema
199. Mis sőda Inglismaa ja Prantsusmaa vahel käis paavst Clemens VI (1342-52) ajal? V: Saja-aastane sőda
200. Mida teatas Saksa-Rooma keiser Ludwig IV kuldbullaga paavst Innocentius VI (1352-62) ajal? V: et pärast keisriks kandideerija valimist pole paavsti heakskiitu enam tarvis
201. Milline Bütsatsi keiser lubas paavst Urbanus V (1362-70) taastada Bütsantsi allumine roomakatolitsismile ja paavstile? V: Johannes V Palaiologos
202. Miks nimetas Gregorius XI (1370-78) John Wycliffi hereetikuks? V: Wycliff kritiseeris paavsti primaati, munkade ja nunnade vandetőotusi, indulgentse ja sakramente
203. Mis linnas valitses paavstina Urbanus VI (1378-89)? Kes toetas tema tagasipöördumist Rooma? V: Roomas; Katariina Sienast
204. Mis oli paavst Bonifatiuse IX (1389-1404) suurim patt? Kes olid tema ajal vastupaavstid? V: simoonia ehk vaimulike ametikohtadega kauplemine; vastupaavstid Clemens VII, Benedictus XIII  ja Johannes XXIII; kolm
205. Mida tegi paavst Innocentius VII (1404-06) nőbu? V: varitses Rooma senati liikmeid, tappis 11 saadikut ja jättis nende laibad pőlguse märgiks tänavale
206. Mitu paavsti valitses paavst Gregorius XII (1406-15) ajal? Mis sellise segaduse lőpetamiseks kutsuti kokku? V: kolm paavsti, millest kaks olid vastupaavstid; Konstanzi kirikukogu
207. Millele tegi paavst Martinus V (1417-31) lőpu? V: läänekiriku skismale ja teeröövlite jőukudele Roomas ning takistusele Tallinna linnakooli rajamiseks
208. Paavst Eugenius IV (1431-47) oli kimpus kondotjeeridega? Kes need olid? Kus tehti teatavaks ortodoksi kiriku taasliitumine katoliku kirikuga 1438. aastal? V: palgasődurite-seiklejate pealikud; Ferraras
209. Millist kunstnikku toetas paavst Nicholaus V (1447-55)? V: Fra Angelicot
210. Mis ilmus paavst Callixtus III (1455-58)  ajal taevasse? V: punane karvane komeet
211. Millise kirja saatis paavst Pius II (1458-64) Türgi sultan Mehmed II-le? V: palus kaaluda oma seotust islamiga, astuta ristiusku ja hakata Bütsantsi kristlikuks keisriks
212. Mida püüdis paavst Paulus II (1464-71) korraldada? Kuidas on iseloomustatud Paulus II valitsemisaega? V: Vene tsaari Ivan III ja Bütantsi viimase kristlasest keisri vennatütre Sofja Palaiologose abielu, mis oleks olnud ettevalmistav samm vene ja rooma kirikute ühendamiseks; see oli suurejooneline, teatrietendust meenutav
213. Kelle määras Sixtus IV (1471-84) Hispaania inkvisitooriks? Mis kabel ehitati tema käsul? V: Tomas de Torquemada; Sixtuse kabeli
214. Mida sai paavst Innocentius VIII (1484-92) Türgi sultan Bajezid II venna vabastamise eest vangist? V: aastarendise ning piigi, mis oli torgatud ristilöödud Kristuse küljesse
215. Mis juhtus paavst Alexander VI kroonimisel? Millise Firenze mungaga oli hädas paavst Alexander VI (1492-1503)? V: ta minestas 2 korda; Girolamo Savonarolaga
216. Mis oli paavst Pius III (1503) suurim saavutus? V: ta kärpis oluliselt oma isiklikke kulutusi
217. Mis kirikut hakati paavst Julius II (1503-13) ajal ümber ehitama? V: Rooma Peetruse kirikut
218. Kes alustas paavst Leo X (1513-21) ajal usureformatsiooni Saksamaal? V: Martin Luther
219. Kelle koduőpetaja oli paavst Hadrianus VI (1522-23) olnud enne paavstiks saamist? V: Karl V
220. Kes rüüstas paavst Clemens VII (1523-34) ajal Roomat? V: Karl V
221. Mis olid paavst Paulus III (1534-49) pontifikaadi tähtsamad sündmused? V: Inglise kuninga Henry VIII ekskommunikeerimine pärast tema lahutamist Aragoni Katariinast ning jesuiitide ordu ametlik tunnustamine
222. Mis oli paavst Julius III (1550-55) valitsemisaja suurim skandaal? V: ta tegi kardinaliks oma venna ahvipärdiku eest hoolitseja Innocenzo del Monte
223. Kui kaua valitses paavst Marcellus II (1555)? V: 22 päeva
224. Mida otsustati paavst Paulus IV (1555-59) ajal Saksamaal? Mis loodi 1558 paavst Paulus IV käsul? V: 1555 aastal otsustati Augsburgis, et hakkama kehtima pőhimőte – cuius regio, eius religio, mis tähendas, et kohalik valitseja määrab ka usu; Index librorum prohibitorum
225. Kelle ajal lőppes Trento kirikukogu? V: paavst Pius IV [1559-65] ajal
226.  Millega paistis silma paavst Pius V (1566-72)? Milline edukas lahing türklaste vastu toimus tema ajal? V: ta käis haiglates surijaid trööstimas ja pesi almuseid paluvate vaeste jalgu ja juuris otsustavalt kirkus moraalilagedust; Lepanto lahing 1571
227. Kes teostas kalendrireformi 1582, millega jäeti 10 päeva otsekui vahele? V: Paavst Gregorius XIII [1572-85]
228. Millega paistis silma paavst Sixtus V (1585-90) pontifikaat? V: hävitati tuhandete viisi teeröövleid, katoliku usk vőitis Poolas taas ja rekonstrueeriti Lateraani palee
229. Kui kaua   valitses Urbanus VII (1590)? V: 13 päeva
230. Kui palju kaalus paavst Gregorius XIV (1590-91) sapikivi? V: 70 grammi
231. Millise lausega on ajalukku käinud Innocentius IX (1591)? V: ´Ma ei soovi teilt mitte raha, vaid kuuletumist´
232. Mis usku pöördus paavst Clemens VIII (1592-1605) ajal Prantsuse kuningaks saanud hugenott Henri IV? V: katoliku usku
233. Kui kaua valitses paavst Leo XI (1605)? V: 27 päeva
234. Mis Itaalia linnale kehtis paavst Paulus V (1605-21) ajal kaks aastat interdikt (1606-1607)? V: Veneetsiale
235. Kes kanonioseeriti Gregorius XV (1621-23) ajal? Mis sőda algas tema ajal? V:  Teresa Avilast, Ignatius Loyola, Francisco Xavier ja Filippo Neri; Kolmekümneaastane sőda
236. Milline paavst Urbanus VIII (1623-44) kuulsaim lause? Mis kummalise asi toimus paavst Urbanus VIII ajal Lateraani palees? V: ´Kui Jumal on olemas, siis peab kardinal Richelieu temale paljude asjade eest vastutust andma. Kui Jumalat ei ole, siis sai ta väga hästi hakkama.´; dominikaani munk Tomasso Campanella lasti vanglast välja ning ta viis läbi astroloogilise tseremoonia suure kuuvarjutuste mőjutuste vastu
237. Mis raamatu otsustas paavst Innocentius X (1644-55) ära keelustada? V: Cornelius Janseniuse ´Augustinuse´
238. Milline Rootsi kuninganna loobus troonist ja hakkas luterlasest katoliiklaseks paavst Aleksander VII (1655-67) ajal 1655 aastal? Mis ehitati temal ajal Vatikanis Bernini poolt? V: Kristiina; Peetruse kiriku sammastik
239. Mis oli paavst Clemens IX (1667-69) pontifikaadi tähtsamad sündmused? V: vabanduse monument Prantsuse saadikule, Kreeta langemine türklaste kätte ja mitme ooperi libreto kirjutamine
240. Miks ründas Louis XIV Hollandit paavst Clemens X (1670-76) ajal oma jutu järgi? Kas see oli ka tegelikult nii? V: et taastada Hollandis katoliiklus; tegelikult see muidugi nii ei olnu
241. Mis tähtis sündmus toimus paavst Innocentius XI (1676-89) ajal 1683? V: Poola kuningas Jan III Sobieski lői türklased Viini alt minema
242. Mis linna andis Louis XIV tagasi paavst Aleksander VIII (1689-91) juhitud Kirikuriigile? Milline oli paavst Aleksander VIII iseloom? V: Avignon; lahe, galantne, leeba ja rőőmsameelne
243. Millise tähtsa dekreedi kehtestas paavst Innocentius XII (1691-1700)? V: dekreedi, mis keelas paavstidel jagada kinkidena maid, ametikohti ja rahalisi hüvitisi sugulastele
244. Millised kaks suurt sőda toimusid paavst Clemens XI (1700-21) ajal? V: Pőhjasőja ja Hispaania pärilussőda; 
245. Mille paavst Innocentius XIII (1721-24) hukka mőistis? V: jansenismi
246. Milline oli Benedictus XIII (1724-30) paavstina? V: ta külastas haigeid ja surijaid, hoolitses vaeste eest, ei sallinud parukakandmist ja ratsutas linnast välja ilma kaitsemeeskonnata, kiitis Gregorius VII-t Saksa-Rooma keisri tagandamise eest
247. Miks keelustas paavst Clemens XII (1730-40) Hiina riituse 1735? Kes vőitis 1732 paavst Clemes XII korraldatud Trevi purskkaevu kujundamise konkursi? Mis hoone sai Clemens XII ajal uue fassaadi? V: sest hiina riituses olid katoliku ja konfutsianistlikud uskumused ja rituaalid läbipőimunud; arhitekt Nicolo Salvi; San Giovanni in Laterano
248. Millised kaks őppetooli avati paavst Benedictus XIV (1740-58) ajal Rooma ülikoolis? V: matemaatika ja keemia őppetool
249. Mis riikidest saadeti paavst Clemens XIII (1758-69) ajal välja jesuiidid? V: 1759 – Portugalist ja 1767 - Hispaaniast
250. Millal ja mis riigi survel saadeti jesuiitide ordu paavst Clemens XIV (1769-74) poolt laiali? V: 1773; eeskätt Prantsusmaa survel
251. Millised kaks olulist sündmust toimusid paavst Pius VI (1775-99) ajal? V: Prantsuse revolutsioon ja Napoleon Bonaparte Itaalia sőjakäik
252. Milline paavst osales Napoleoni keisriks kroonimisel Pariisis? Mis ordu tegevuse ta taastas? V: Pius VII [1800-23]; jesuiitide ordu tegevuse
253. Miks pälvis paavst Leo XII (1823-29) Hispaania kuninga Fernando VII hukkamőistu 1827? V: Leo XII teatas, et seoses riikide iseseisvumisega Ladina-Ameerikas hakkab ta nüüdsest ise määrama Hispaania kuninga asemel sealseid piiskoppe.
254. Mis ühingud mőistis Pius VIII (1829-30) hukka? Mille all kannatas Pius VIII kogu oma pontifikaadi ajal? V: karbonaaride ühingud; piinavate valude käes
255. Miks pälvisid paavst Gregorius XVI (1831-46) meelepaha Hispaania, Portugal ja Sveits? Miks keelustas Gregorius XVI ära raudtee? V: seal vőeti vastu antiklerikaalseid őigusakte; sest see on ´teeks pőrgusse´
256. Kelle ilmalik vőim jäi 1870 kehtima üksnes Vatikani territooriumil? Kes oli paavst sellel ajal? Mis oli paavst Pius IX aegse Vatikani I kirikukogu (1869-1870) tähtsaim otsus? V: Paavsti ilmalik vőim jäi 1870 kehtima üksnes Vatikani territooriumil; paavstiks oli sellel ajal Pius IX [1846-1878]; Rooma paavst on ilmeksimatu usu ja moraali őpetamise küsimustes
257. Kuidas suhtus paavst Leo XIII (1878-1903) töölisliikumisse? V: taunis sotsialismi ja kommunismi, kuid aktsepteeris töötava rahva őigusi ja ametiühinguid 
258. Miks nägi paavst Pius X (1903-14) modernismis ´kőikide hereesiate sünteesi´ ja kohustas 1910 kőiki katoliku vaimulikke ja katoliku ülikooli őppejőude andma antimodernismi vannet? V: sest modernism pidas usus keskseks subjektiivset elamust ning püüdis vőtta usudogmadelt ja kiriku institutsioonidelt üleloomulikkuse mainet.
259. Mis sőda toimus paavst Benedictus XV (1914-22) ajal? Millise maa tüdrukutele ilmus Neitsi Maarja 1917? Miks paranesid paavsti ja Prantsusmaa suhted? Kes püstitasid tema auks ausamba oma riiki? V: Esimene maailmasőda; Portugalis, täpsemalt Fatimas; paavst kanoniseeris 1920 Jeanne d´Arci; türklased
260. Milles seisnes paavst Pius XI (1922-39) ajal sőlmitud Lateraani leping Itaalia kuningriigiga? V: Paavst tunnustas Itaalia kuningriiki, see omakorda tunnustas Vatikani kui iseseisvat riiki
261. Mis sőda oli paavst Pius XII (1939-58) ajal? Mida ütles Pius XII 1947 kommunistide kohta? V: Teine maailmasőda; et  kommunistid ei saa olla samaaegselt katoliiklased. 
262. Kes kutsus kokku Vatikani II kirikukogu (1962-1965), mis andis suurema rolli rahvuskeeltele ning őhutas katoliiklaste dialoogi protestantide ja ortodoksidega? V: paavst Johannes XXIII [1958-63]
263. Mis tähtis sündmus toimus Paulus VI (1963-78) ajal 1964? V:  Paulus VI kohtus Jeruusalemmas Konstantinoopoli ortodoksi partriarhi Athenagorasega ning tühistas 1054. aastast pärineva ortodoksi patriarhi ekskommunikatsiooni
264. Kui kaua valitses paavst Johannes Paulus I (1978)? V: 1 kuu ja 3 päeva
265. Mis juhtus paavst Johannes Paulus II-ga (1978-2005) 1981 aastal? Millele aitasid kaasa Johannes Paulus II külaskäigud Poola? V: Johannes Paulus II sai atentaadikatses raskesti haavata; kommunismi kokkuvarisemisele Poolas ja kogu Ida-Euroopas
266. Kuhu toimus paavst Benedictus XVI (aastast 2005) esimene teekond Roomast kaugemale? V: Itaalia linna Barisse, kus hoitakse IV sajandi pühaku, niihästi katoliku kui ortodoksi kirikus väga populaarse Myra piiskop Nicolause säilmeid. 

© Conventus Terra Mariana