Conventus Terra Mariana > Religioon > Eesti Vabariigi ja P├╝ha Tooli vaheline kokkulepe (konkordaat) (1999)

Eesti Vabariigi ja P├╝ha Tooli vaheline kokkulepe (konkordaat) (1999)

Eesti Vabariigi ja P├╝ha Tooli vahelise kokkulepe j┼Ĺustus nootide vahetuse teel 12.03.1999. Lepingu sisuks on Eesti ja Vatikani suhete juriidiline korrastatus.

Mitteametlik t┼Ĺlge

P├╝ha Tool ja Eesti Vabariik, ├╝hise sooviga tugevdada ja edendada s┼Ĺpruse vaimus
omavahelisi juba olemasolevaid suhteid, ning kavatsedes m├Ą├Ąratleda omavahelise kokkuleppega katoliku kiriku ┼Ĺiguslikku staatust Eestis, on kokku leppinud j├Ąrgnevas:

1. Eesti Vabariik garanteerib katoliku usu avaliku tunnistamise ja praktiseerimise vabaduse. Katoliku kirikul Eestis on ┼Ĺigus Eesti Vabariigi ┼Ĺiguss├╝steemi raames t├Ąita oma funktsioone ja viia ellu oma missiooni.
2. Katoliku kirik ning iga tema institutsioon, mis kanoonilise ┼Ĺiguse kohaselt on kas avalik-┼Ĺiguslik v┼Ĺi era┼Ĺiguslik juriidiline isik, on vastavalt Eesti seadustele ka tsiviil┼Ĺiguse m┼Ĺttes juriidiline isik koos k┼Ĺigi sellest tulenevate ┼Ĺiguste ja kohustustega, alates selle
registreerimisest Eesti p├Ądevate v┼Ĺimude poolt.
3. P├╝hal Toolil on t├Ąielik vabadus suhelda ja olla kirjavahetuses katoliku kirikuga Eestis.
4. Katoliku kirikul on ┼Ĺigus kasutada ja omada massikommunikatsioonivahendeid vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
5. Kompetentsel vaimulikul ametiv┼Ĺimul on ┼Ĺigus luua kirikule omaseid struktuure,
ise├Ąranis moodustada v┼Ĺi muuta vaimulikke juriidilisi isikuid, vastavalt kanoonilisele
┼Ĺigusele ja koosk┼Ĺlas Eesti ┼Ĺigusaktidega.
P├╝ha Tool valib vabalt piiskopi kantselei v┼Ĺi apostelliku administraatori kantselei
vaimuliku, kellel v┼Ĺib olla piiskopi ametiaste. Enne piiskopi v┼Ĺi apostelliku administraatori ametisse m├Ą├Ąramise avalikustamist teavitab P├╝ha Tool viisakusest ja konfidentsiaalselt tsiviilv┼Ĺime.
6. Oma vaimulikukohustuste t├Ąitmisel on piiskopil v┼Ĺi apostellikul administraatoril ┼Ĺigus
kutsuda Eestisse preestreid, ordude liikmeid ja ilmalikke, kellel pole Eesti kodakondsust ning ┼Ĺigus p├Â├Ârduda nende nimel Eesti ametiv┼Ĺimude poole elamis- ja t├Â├Âloa saamiseks,
koosk┼Ĺlas Eesti Vabariigi seadustega.
Piiskopi v┼Ĺi apostelliku administraatori n┼Ĺuetekohase taotluse alusel v├Ąljastatakse
elamis- ja t├Â├Âluba vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
7. Katoliku kirikul on ┼Ĺigus asutada ning juhatada oma koole vastavalt kanoonilisele
┼Ĺigusele ja Eesti Vabariigi seadustele, mis k├Ąsitlevad erakoole.
Katoliiklikele ┼Ĺpilastele garanteeritakse koosk┼Ĺlas Eesti seadustega nii riiklikus
koolis├╝steemis kui mitteriiklikes koolides v┼Ĺimalus ┼Ĺppida usu┼Ĺpetust vastavalt nende
usulistele veendumustele.
8. Abielud, mida p├╝hitsetakse katoliku kirikus ja mille s┼Ĺlmimisel on koostatud
perekonnaseisuasutuse abieluakt, on ilmalikult kehtivad.
9. Varaga, majandus- ja rahandusasjadega seotud ebam├Ą├Ąraste, lahendamatute v┼Ĺi vaieldavate k├╝simuste korral, mis puudutavad katoliku kirikut tervikuna v┼Ĺi teatud katoliku kogukondi v┼Ĺi institutsioone, moodustavad katoliku kirik ja p├Ądev ametiv┼Ĺim Eesti Vabariigi piires ad hoc ├╝hiskomisjoni, mille eesm├Ąrgiks on leida m┼Ĺlemale osapoolele vastuv┼Ĺetavaid lahendusi.
10. Juhul, kui tulevikus peaksid tekkima raskused seoses nende s├Ątete t┼Ĺlgendamise v┼Ĺirakendamisega, j┼Ĺuavad P├╝ha Tool ja Eesti Vabariik kokkuleppe kaudu s┼Ĺbraliku
lahenduseni.

Kui eelpoolnimetatu on P├╝hale Toolile vastuv┼Ĺetav, on Ministeeriumil au teha
ettepanek, et k├Ąesolev Noot ja Sekretariaadi vastusnoot sellele moodustavad lepingu Eesti Vabariigi ja P├╝ha Tooli vahel, mis j┼Ĺustub Sekretariaadi vastusnoodi k├Ąttesaamise p├Ąeval.

© Conventus Terra Mariana