Avaldamata mőtteid ORDO ALTARIA MARIANA rüütlite ordineerimiselt 2006-2007a.D.

Armsad vennad ja őed.

Lubatagu mul ja meil kőigil täna olla natuke lapselik ja rőőmus
Őigupoolest - ma ei soovinud täna üleüldse midagi öelda. Aga pärast sellesügisest palverännakut Rooma on mul öelda järgmist:
 
Nagu ütles vend Ignatius Loyolast: „Inimene on loodud, et Jumalat kiita, austada ja teenida, ning seeläbi oma hinge päästa. Ja muud asjad maa peal on loodud inimese jaoks ja selleks, et need aitaksid tal saavutada eesmärki, milleks ta on loodud.”  

Mida tähendab kiita?

Inimesel ja kogu ühiskonnal  on vajadus, et oleks, keda kiita, olgu sportlasi riigimehi, sőjasangareid. Kiitmine - see on psühholoogiline vajadus, kiita kasvői koera vői kassi. Seega on kiitmise taga objekt, ja need vőivad kaduda. Teisalt vahetavad inimesed ise neid objekte aina paremate vastu, aga viimne on Jumal ise – ja Teda ei saa kaotada. Kes leiab kiitmisobjektina Jumala – on hingelt terve.

Mida tähendab teenida?

Palju on ministreid, ehkki paljud teenida ei taha. Kui praegu teenitakse, siis ikka tasu eest. I v. Loyola ajal ei teenitud kuningat raha eest, see oli au asi. Ka meie ühiskond on teenuste ühiskond, tunneme end hästi siis, kui teenindusatmosfäär on hea. Ka teenimise puhul on olemas objekt, mingi mis vői kes. Ja jällegi on kőige lőpus Jumal, Tema teenimine on inimese kőrgeim teenistus. Inimese elu on täielik, kui ta saab teenida. Ja mitte vastupidi. Mőelge oma kogemusele.

Austada?

Tänapäeva ühiskonnas ei ole millegi ees aukartust. Aga isegi sellises demokraatlikus ühiskonnas otsitakse inimesi, kellele alt üles vaadata. Inimühiskond tahab alati austada, austamine  on eksistentsiaalne käitumisviis, kuulub olemuslikult inimese juurde.
Ja jällegi on siin objektid – kuni JUMALANI VÄLJA.
 
Niisiis – kiitmine, teenimine ja austamine on kui lepingu tingimused.   

Olgugi Orden kui lepingu märk. Orden kui kirikliku ühtsuse ehk Ühe Kiriku, tema emaliku mälu märk. Orden kui inimliku mälu edasikandumise märk...     

Olgu see Orden kui altar, mida tuleb hoida rinnal ja südames.