Omandireform

   

Omandireform 

ja Omandireformi

läbiviimine 

Eesti Vabariigis 

Aastatel 1991 - 2004   

 

R A P O R T   

               

Koostanud:

Demokraatiavastaste Kuritegude Menetlemise Ekspertkomisjon, alates 8. aprillist k.a. Euroopa Kodanike Kaitse Instituut Eestis

Riigivastaste Kuritegude Menetlemise Ekspertgrupp

Arendia Elita von Wolsky FF

ctm@hot.ee