Saateks (2000)


Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky
Arendia Elita von Wolsky Suguvősafondi nőukogu liige, majandusmagister, CTM matroon
Foto: Studio Leica de Arendia

Ajakirja "Terra Mariana" toimetus tahab jääda konservatiivseks osalejaks vaatamata infotehnoloogilisele atribuudile.

Elektrooniline mőttevahetus on elusam, kui sama paberkandjal. Selline tehniline vőimalus lähendab ja vőrdsustab osapooli. Selliselt tekib eetiline őigus olla intrigeeriv vői isegi skandaalne. Paluks mitte provotseeriv.

Otsustavaks muutub oponentide argumentide tőendatavus ja asjalikkus.

Väljakutseks esitan "Terra Mariana" autorite erinevaid positsioone.

Kui eesmärgiks on tőe otsingud ja reegliteks head tavad, siis ootan ma lugejalt-osalejalt ainult reegleid täpsustavaid juhendeid.

Läbi argumenteerimise tőe poole!

Toimetuse nimel

Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky

© Terra Mariana 2000

ctm@hot.ee

P.S. Lektüür Terra Mariana on avatud mőttevahetuseks etteantud keeltes. Vajadusel saab lisada uusi keeli vői tellida tőlkeid.