PAX VOBISCUM


Ühe kiire ja eduka karjääri algus ja õnneks ka rahumeelne, kõiki pooli rahuldav lõppvaatus

Hea vend, Protector Oecumenicus CTM ja OAM Ingmar, palun võta aluseks siin nähtav vastus 22.01.2021.,Sinu kirjale 21.01.2021.aD.

Arusaadavatel põhjustel allusin mina luterlasena, EELK peapiiskop Jaan Kiivit’i juhistele, võttes vastu OSJ Oikumeenilise Rüütliordu, esindamisvolitused Balti riikides, kuni liitumiseni Püha Rooma-Katoliku Kirikuga, lugesin oma esindamisvolitused lõpetatuks ja kuni said prior OSJ Boris de Kernago esindndusvolitused kinnitatud. Nö. Paavsti orduga liitumist pidasin sobimatuks ja vendade vahel segadust tekitavaks ja CTM taastamise eest, Püha Tooli institutsiooni ees otsest vastutust tundes oleks olnud raske kui mitte võimatu topelt alluvust kanda.

CTM ja OAM väiksema vastutusastmega venda oleks ju väärikas näha ka mõnes teises sõbralikus ordus või vennaskonnas. Oma kogemuse põhjal, võin aga hoiatada, et varuge kannatust. Suurte ordude bürokraatia võib ka kiirete otsuste tegemise vajaduse ja isegi CITO! märkega otsuste, kelle kõigega kohustustuslik kooskõlastamine, aastaid kesta - kiire karjäär seiskub, mitte kellegi süü tõttu - ja JOKK.

Aurüütlina või Teeneterüütlina pärimisõiguseta ordeneid nagu näiteks EV riiklikke Maarjamaa teenetemärke kanda oleks arusaadav kellelgi põlisaadli sv. esindajal või riigipeal, ühiskonna tegelasel, kelle liikmelisuse näitamine oleks auks ordeni või auraha väljaandjale endale, sobib olla ka ühe ordu tegevliige ja ühe või ka kümne ordu auliige, nö. kahe ratsu sadulas, kahel pool rindejoont rüütel ei sõdi. Rüütlikoodeksi karmim karistus Euroopa traditsioonis ei ole mitte rüütli pea eraldamine kehast ja kui seda tehakse mõõga abil, siis on see eriti Auline, eriti vanade sv. nagu näit. Elita vappi kandvate rüütlite matriklites leidub veel Antiik-Roomast pärinev märge, et Rooma eliitväelasi tohib hukata ainult mõõga abil ja kuuldavasti oli isegi giljotiini aegne Napoleon selle kohase privileegi kinnitanud, seda privileegi olid ka Vene Tsaarid vanade Dekabristide sv. puhul järginud, aga vähem väärikaid ei peetud isegi hukkamise vääriliseks ja karistati eluga pärast häbistavat mõõga pooleks murdmist süüdistatava peakohal.

Veel mõni huvitav fakt minu lühikesest karjäärist OSJ ridades, algas sellega kui loobusin, President Merile OSJ esindusvolituste üleandmise käigus, minule volitatud õigusest esindada OSJ’d suursaadiku positsioonilt, oma diplomaatilise harimatuse tõttu, sel ajal päästis mind ainult õnnestunud reaktsioon, sest tegelikult sain alles meie presidendilt teada, et asukohamaa suursaadik peab olema kas lähetusmaa, või lepingus näidatud riigi kodanik, muidugi ei raatsinud ma loobuda EV kodakondsusest.

Kõigest hoolimata mängiti mind OSJ Balticumi esinduses Eesti prioriks, st. OSJ positsioonide kohaselt olin ma kaks korda kõrgemal positisioonil, kui Venemaa President Boris Yeltsin, kes oli Venemaa Komtuur, sel ajal kui Venemaa Suursaadik Maltal oli O.S.J. H.E.Chev Valeri G. Eremine d/Grand Chancellor. Ümber pannes on öeldud, et ühel prioril st. minul (vt.prioraat) peab olema vähemalt kaks komturaati ehk st. kaks Yeltsinit.

Hakkasin jälle lobisema, vabandan!
Nimetagem sellist kriisi ea, suhtlemistungi pandeemia ajastu kantseliidiks :)
I+M

P.s. Väga hea, Kõrgeauline Princeps Elector, nĂĽĂĽd on meil valiku või koostöö võimalus? Tema Ekstsellens Paul Teesalu teenib Katoliku ordu so.nn. Paavsti ordu juures. Mina nagu Sinagi, vend Protector Oecumenicum olin aasal 1995. kui Balticumi esindamise volitused vastuvõtsin veel protestant. Malta ordu OSJ on nn. Malta RĂĽĂĽtliordu, mida PĂĽha Tool oma Taevases tarkuses samuti tunnustab, sest et ajalugu muuta ei ole isegi Pont.Max. võimuses mitte. Kui nn. Paavsti ordu Kõrgmeister sakslane von Gomesh, Napoleoni eest Maltalt põgenes, tegi ta hetke ainuõige valku, et läks abi paluma vene Tsaar Paul I'lt ja Tsaar nõustuski, suuremeelselt, Malta ordu suurmeistriks hakkama ja kukutas isehakanud Punapardi troonilt ja Euroopa sai taas vabaks - sealt ka PĂĽha Tooli vääramatu tunnustus  just selle liini vastu ja sealt ka Malta nö. rĂĽĂĽtliorda kiire laienemine.

Pärast Paul I'st sai OSJ Kõrgmeistriks, Maarjamaa, Märjamaa lossis, Katariina Suure poolt maapakku peidetud, Tsaari õigeuskne vend krahv Bobritski, kellega juba Pariisis liitusid hogeonotid ja calvinistid siis ka luterlased ja nii ta kasvaski maakeeli Malta rüütliorduks. Mina, nüüd juba erruarvatud st. Istuv -Tema Ekstsellens, olen oma otsustes, Meie Isa armust, salliv Püha Tooli alam, nii et ühe katoolse ja ortotoxe venna tänud, hommikuse hea uudise eest.

Jeesuses ja Maarjas,   I+M