Conventus Terra Mariana 1201 ja 2000 A.D. (2000)

Conventus Terra Mariana lähtub 1201. aasta konventsioonist, millega Riia ja Liivimaa piiskop Albert (suguv. von Buxhoeveden) pühendas praeguse Eestimaa Jumalaema Neitsi Maarjale.


Conventus Terra Mariana taasasutamisdokument.
Foto: Studio Leica de Arendia

Austame Eestimaad, kui kristliku kultuuritraditsiooniga ala. Maarjamaa Konvent vőtab aluseks Pühakirja őpetuse ja kaitseb kristlikke pőhimőtteid, kus kesksel kohal on tingimusteta ligimese armastuse kohustus. Eestimaa ajaloolist ja rahvuslikku iseärasust arvestades kaitseb Konvent Eestimaal elavate eri rahvuskultuuride esindajaid, toetab nende majandus- ja haridustaotlusi. Kutsub üles Jumalast seatud korra alusel Eestis elavaid rahvuskultuuride esindajaid ja perekondi ühinema. Abistab aadlimatrikli korrastamisel ja hooldamisel. Konvent hindab oma liikmeskonda nende isikutunnuste, mitte majanduslike vői poliitiliste eelistuste, rahvustunnuste vői usutunnistuse järgi. Sellise leppega on Maarjamaa Konvent (nőukogu), mis seisab hea Püha Maarjamaa käekäigu eest nüüd ja igavesti. Pőhimőttelised otsustused kooskőlastab Konvent traditsioonilise kristlike konfessioonide kőrgemate vaimulikega.

Maarjamaa Konvendi konventsionaalsed pőhimőtted on kohapeal saanud kőrge őnnistuse kőikidelt traditsiooniliste kristlike kirikute peapiiskoppidelt. Maarjamaa Konvent peab oma ülesandeks väärtustada igavikulisi ajaloo traditsioone. Maarjamaa Konvent on koostöös Eesti Muinsuskaitse Seltsiga, kelle juhatuse liige on mul au olla.

Kaasaegses kontekstis püüame abiks olla kolmanda sektori majandustingimuste parandamisel. Selleks on Maarjamaa Konvendi juurde eraldi statuudiga asutatud Vabatahtlike Rahvaühenduste Majandus-Teabeabi Keskus. Allakirjutanul on au olla valitud Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nőukogu liikmeks.

Maarjamaa Konvendi konventmeister on Malta Rüütliordu esindaja Balti riikides, tänu millele on vőimalikuks saanud avada virtuaalajakiri "Terra Mariana". Ajakiri ootab kaastööd kőigilt, kes oskavad hinnata ajaloo püsiväärtusi ja kannavad endas ligimese armastuse käsku.

Igaveste väärtuste kaitsel saab lugeja kaasa rääkida:

1) Seisuslik-Å‘igusliku printsiibi hindamisel;

2) Eetilise intellekti hindamisel materiaalväärtustes.

PRO FIDE PRO UTILITATE HOMINUM.

Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky

Maarjamaa Konvendi juhataja, majandusmagister