Conventus Terra Mariana > Concordia > Pax Vobiscum (2008)

Pax Vobiscum (2008)

Tekst: Ioan Arendia Elita von Wolsky
SA Rahuriik asutajaliige

Lähiajaloo rahu korraldamise ja tagamise eest kogu Maailmas tuleb esmalt tänada ÜRO-d, kes oma liikmesriikide ja organisatsioonide eduka tegevuse kaudu on suutnud tagada maailma paljudele rahvastele, religioonidele ja ideoloogiate rahumeelse kooseksisteerimise suhestumise administreerimises.

Liikmesriikidest on suurriikidel olnud vőimekust olla rahuliikumise liidriteks, kes ikka ja alati on oma välispoliitika lipukirjaks seadnud rahu kogu maailmas.
Kőikide rahvuste ajalugu ja kultuuri arvestav inimőiguste diferentseeritud korraldus peaks tagama rahu rahvaste vahel.

Samas indiviidi vabaduste suurenenud nÅ‘udluse käigus globaliseeruvas maailmas läheb järjest keerulisemaks rahu tagamine inimÅ‘iguste kaudu – kuidas tagada indiviidide Å‘igusi kÅ‘ikide indiviidide globaalses Å‘igusruumis?.

Ca 4 miljardist Vana Testamendi vaimsusel ja őpetusel pőhinevate religioonide ehk nn. Raamaturahvaste liikmeist on 2,2 miljardit kristlased, 1,78 miljardit moslemid ja 0,018 miljardit judaistid, kes tőotavad ligimese armastust rahu nimel maa peal, et oleks nagu taevas.

Tihti on riigid ja religioonid väljendanud oma rahutahet relvajőul. Kas pole mitte saatuse iroonia, et meie relvajőud väljendavad oma arvamust teiste rahvuste, kultuuride ja religioonide osas just Iraagis, kus 24.sajandil e.m.a sai alguse Paabeli segadus, st. kőikide suurte sődade algus. Teatavasti asus Paabeli torn Baabüloni, akai keeles Bab-ili (Jumala Värav) linnas, Babüloonia riigis, Bagdadist lőunas.
Kas Looja hindas meie Å‘pivÅ‘imet üle – antakse meile veel koolitükke vÅ‘i on kätte jÅ‘udnud lÅ‘puaeg?

NB! RAHURIIGI Sihtasutus ei asuta mitte uut religiooni vői poliitilist parteid, vaid püüab koos olemasolevate religioonide ja ideoloogiatega ajaloost őppust vőtta, et őpitut ühel päeval Püha Rahuriigi Väravas ette näidata.

In nomine Imperium Pacis Sanctum
Ioan Arendia Elita von Wolsky

© Conventus Terra Mariana