Conventus Terra Mariana > Ühiskond > Kas Eesti on Kirikuriik vői on Eestis Riigikirik?

Kas Eesti on Kirikuriik vői on Eestis Riigikirik?

Matrona, Stud. Deus, Principalia Concordia PanEurAsia, Clarissima Domina Terra Mariana, MBA

Viibin sageli ametialastel kohtumistel Itaalias. Rooma-Kataoliku Kiriku Tallinna Pühade Peetruse ja Pauluse koguduse liikmena on minult sageli küsitud: kas Eesti on kirikuriik nagu Vatikan?

Seda teemat on arutatud ka Lőuna-Prantsusmaal Nices ja Cannes, kus on palju Vene Valgekaartlaste őigeuskseid järeltulijaid, kes elavad kőrvuti katoliiklastega, aga ka Kreekas, kus on valdavalt őigeusksed.

Paistab, et Euroopa Liidu riikides pole piisavalt selgitatud, miks on Moskva alluvusega Kiriku vara Eesti riigi omandis. Pole küll uurinud, aga ei tea ühtegi riiki peale Vatikani, kus kiriku vara kuuluks riigile. Kiriku vara kuulub reeglina koguduse liikmetele.

Nii vÅ‘ib aru saada nendest, kes teavad, et Eestis on Riigi Kirik. Ja Å‘igeusksed koguduseliikmed maksavad renti Eesti riigile, kes annab neile vÅ‘imaluse nende Pühakodade kasutamiseks – nii ta paraku on.

Neis arutlustes tahaks olla eestlane. Las näevad, et Venemaa őigeuskne kirikuriik asub Eestis, mis ipso facto de jure vist nii ongi.© Conventus Terra Mariana