vapp

Arendia Elita von Wolsky FF

  FF missioon: rahvuslikke traditsioonide ja kultuuri säilitamine planeedil Maa.
     
  FF visioon: Aastaks 2020 on rakendatud lisaks transatlantilistele suhetele suhted PanEurAsia suunal.
     
  FF strateegilised eesmärgid: 1. Anda igal tasemel haridust
     
    2. Toetada ja säilitada stiilikontseptsioone muusikas, arhitektuuris, kujutavas kunstis ja mujal.
     
  FF põhikiri  
     
  FF juhatus Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky
     
  FF majandusaastate aruanded FF majandusaasta aruanne 2013
    FF majandusaasta aruanne 2014
    FF majandusaasta aruanne 2015
    FF majandusaasta aruanne 2016
   
  Eetikakoodeks FF järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid
     
  Liikmed  
     

 

FF prioriteedid aastateks 2015 ja 2016: kommunikatsioonisüsteemide uuendamine ja transatlantiliste suhete jätkuv tugevdamine eeskätt EL ja USA vahel kultuuri ja teaduse valdkonnas.

     

On-line lektüür Terra Mariana

     

FF kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja alates 1.01. 2006

 

     
2014 Copyright