Conventus Terra Mariana > Kultuur > Hanno Saks

Hanno Saks
________________________________

Miks tegeleda enda ja oma kaaluga.


Inimesed teevad juba oma olemuselt Jumala elu võimalikult keeruliseks. Olla hea kristlane ja Kõigeväelise Jumala alandlik teener ei tähenda pelgalt aktiivset palveelu, evangeeliumi kuulutamist ja pastoraalseid tegevusi vaid oluline on ka tähelepanu pöörata endale. Jumala teenrina Jumal õnnistab sind ja hoiab sind ning aitab sul elus omi ülesandeid võimalikult edukalt täita. Kuid inimesel on vaba tahe ja liigagi sageli kasutab inimene oma vaba tahet selleks, et Jumalale meelepärastest tegevustest „viilida“ või siis tehes Jumalale omapoolse tegevuse tegemise keerukamaks. Milles see väljendub? Kõige sagedamini selles, et me ei hoolitse oma maise keha eest ja toome selle eest mitte hoolitsemiseks õige erinevamaid ja sageli lausa poeetilisi põhjendusi. Kuid tõsiasi jääb tõsiasjaks, et keha hooletusse jätmine lisab Jumalale lisakoormuse meie õnnistamisel ja aitamisel, sest lisaks tuleb veel vastu seista meie eneste destruktiivse tegevusega, mis tekitab meie kehale lisapingeid ja funktsioneerivana hoidmiseks vajab täiendavat Jumala hoolt.

Kui me lähtume patu mõistest, siis see on ära pööramine Jumalast, millisena saab käsitleda IGAT Jumala tööd takistavat ja raskendavat tegevust inimese poolt tahtevabadusealuse alusel.

Seega minu otsustamised ja motivatsioon oma kaaluga tegemisel oli tegelikult lihtne. Soovimatus elada patus ja põlastus oma enese põhjenduste otsimise loogika vastu. Ma suhtlen Jumalaga palju (loen igapäevaselt Roosipärga) ja Jumal mind ka hoiab ja aitab ja mul ei saa olla mitte ühtegi õigustust ega vabandust teha Jumala tööd raskemaks või veeretada selle töö ette lisaraskusi, mida ma ise saan vältida. Mul ei ole kristlasena lihtsalt võimalik seda teha. Pärast selle lihtsa mõtte selgeks mõtlemist ja enesele selgitamist on minu suhe Jumalaga palju parem. Rääkimata sellest, et enesel on palju lihtsam olla. Nii lihtne see ongi. Kas olla sirge seljaga Jumala ja enese vastu lõpuni aus või põigelda tegelikkuse eest kõrvale erinevate lausungitega. Ise kasutasin väga sageli lausumist, et „Alla 100 kilostel meestel ei ole mitte midagi, isegi oma arvamust mitte…“ Milline rumalus nüüd tagantjärgi mõeldes.

See ülaltoodud mõtteavaldus tuli ka mulle endale üllatusena kui sellele mõtlema hakkasin. Enne arvasin, et olen kuulekas ja õige Jumala teener ja kõik on korras, kuid ilmselt oli selle mõtte tekkimine ja otsuse formeerumine ka osa Kõigeväelise Jumala plaanist. Ave LJC!

________________________________


Kyrie Eleison

Pilk on mõtlik, mõte tõtlik,
Kas on see mõte, kas on see pilk?
Või tunnen endal, olevat ülevalt,
Soojust - sooja tundmata
Kirkust - valgust nägemast'
See miski, mida ei mõistet'
Vaid uskudes ja usaldet'.

Ja tavarutus nii leigel,
Pole tõesti vahet on silma ja kõrva,
Nii vaadates ülalt 
Ja alt makstes lõivu,
Kostub vaikselt me kõrvu:
"K-y-y-y-ri-e-e-e e-e-e-e E-e-e-e-lei-son, …."

Või petlik see tunne meil on,
See imeline ja ajatu hõng,
Kas saab see olla ilmsi ja elus
Või saab see olla taevaselt ilus:
"K-y-y-y-ri-e-e-e e-e-e-e E-e-e-e-lei-son, …."

Nii saabubki teadus kui inglite koor,
Sest ümber on kõik kui udu kui loor.
Sest Jumalik puutus'
Kui hingestet lootus,
Et lõpuks võiks mõista 
Halastuse kõiksust, 
Mis hingele saar.


 Protect de Arendia 2013.a.D. Roma

© Conventus Terra Mariana