Conventus Terra Mariana > Saateks (2000)

Saateks (2000)


Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky
Arendia Elita von Wolsky Suguvõsafondi nõukogu liige, majandusmagister, CTM matroon
Foto: Studio Leica de Arendia

Ajakirja "Terra Mariana" toimetus tahab jääda konservatiivseks osalejaks vaatamata infotehnoloogilisele atribuudile.

Elektrooniline mõttevahetus on elusam, kui sama paberkandjal. Selline tehniline võimalus lähendab ja võrdsustab osapooli. Selliselt tekib eetiline õigus olla intrigeeriv või isegi skandaalne. Paluks mitte provotseeriv.

Otsustavaks muutub oponentide argumentide tõendatavus ja asjalikkus.

Väljakutseks esitan "Terra Mariana" autorite erinevaid positsioone.

Kui eesmärgiks on tõe otsingud ja reegliteks head tavad, siis ootan ma lugejalt-osalejalt ainult reegleid täpsustavaid juhendeid.

Läbi argumenteerimise tõe poole!

Toimetuse nimel

Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky

© Terra Mariana 2000

ctm@hot.ee

P.S. Lektüür Terra Mariana on avatud mõttevahetuseks etteantud keeltes. Vajadusel saab lisada uusi keeli või tellida tõlkeid.

© Conventus Terra Mariana