Conventus Terra Mariana > Maarjamaa Elukvaliteedi Kapitali kvaliteedimärk "Terra Mariana" (2002)

Maarjamaa Elukvaliteedi Kapitali kvaliteedimärk "Terra Mariana" (2002)

Arendia Elita von Wolsky FF juurde moodustati konventmeistri otsusel 22.07.2002. a.D. sõltumatu juhtimis- ja majandusüksusena Maarjamaa Elukvaliteedi Kapital, kelle juures töötab avalik Komisjon pädevusega nimetada kvaliteedimärgi "Terra Mariana" nominendid. Komisjon on moodustatud Toomas Niimanni ettepanekul 17.07.2002.a.D.

Kvaliteedimärk omistatakse:
(A)Ajaloolise Maarjamaa päritolu kvaliteet-toodetele;
(B)Toote esindajatele ja vahendajatele, kelle majanduskultuur väljendab suutlikku kvaliteeti suhtlemisel teiste kultuuridega;
(C) Haridus- ja teadusasutustele, kelle kvaliteedi hindamisel arvestatakse ühiskonnateadvust, s.o. keskkonnaaustusele ja sotsiaasele stabiilsusele suunatud teadust, mis oskab hinnata aastatuhandetega akumuleerunud kogemust.

Kvaliteedimärk antakse välja üheks kalendriaastaks, misjärel tuleb seda uuendada.

Maarjamaa Elukvaliteedi Kapitali statuut

1. Konventmeistri otsusel 22.07.2002.a.D. on moodustatud Arendia Elita von Wolsky FF juurde sõltumatu juhtimis- ja majandusüksusena Maarjamaa Elukvaliteedi Kapital (edaspidi MEK), kelle juures töötab avalik MEK Komisjon pädevusega nimetada kvaliteedimärgi "Terra Mariana" (edaspidi Kvaliteedimärk) nominendid. Komisjon on moodustatud Toomas Niimanni ettepanekul 17.07.2002.a.D. (vt. Toomas Niimanni ettepanek 17.07.2002.D.)

2. Konventmeister on nimetanud MEK Komisjoni esimeheks Toomas Niimann'i, kellele ülesandeks on sama komisjoni moodustamine.

3. MEK Komisjoni koosseisu kinnitab Konventmeister.

4. Kvaliteedimärk omistatakse:
(A)Ajaloolise Maarjamaa päritolu kvaliteet-toodetele;
(B)Toote esindajatele ja vahendajatele, kelle majanduskultuur väljendab suutlikku kvaliteeti suhtlemisel teiste kultuuridega;
(C) Haridus- ja teadusasutustele, kelle kvaliteedi hindamisel arvestatakse ühiskonnateadvust, s.o. keskkonnaaustusele ja sotsiaasele stabiilsusele suunatud teadust, mis oskab hinnata aastatuhandetega akumuleerunud kogemust.

5. Kvaliteedimärgil on kujutatud Maarja Altari Ordeni Rüütlirist ja daatumid anno 1201 - … . Punktiiriga tähistatud alale kantakse omistamisaasta.

6. Kvaliteedimärgi taotleja teeb kirjaliku taotluse MEK Komisjonile, et osaleda toote ja suhtlemiskvaliteedi kaudu ajaloolise Maarjamaa esindamisel kogu kultuuriruumis.

7. MEK Komisjoni tulu moodustab ühiskapitali, mille puhul on määravaks nominendi osalusmaksu võimalused ja vaba tahe.

8. Osalusmaksu suurus on valitud sümboolne ja seotud numbriga 8. Vastavalt taotleja võimalustele ja soovidele võib osalusmaks olla 8, 80, 800, 8000 jne EUR.

9. Osalusmaksu märksõnaga "Maarjamaa Elukvaliteedi Kapital" kannab taotleja
MTÜ Arendia Elita von Wolsky FF arvelduskontole:
Nordea Pank Plc Eesti filiaal
Arve number 17394851 EEK
17394864 EUR
17394877 GBD
17394893 USD

10. Osalusõigus kooskõlastatakse MEK Komisjonis. Kui MEK Komisjon ei kinnita nominenti, makstakse osamaks tagasi täies ulatuses.

11. Kvaliteedimärk antakse välja üheks kalendriaastaks, misjärel tuleb seda uuendada.

12. Kvaliteedimärgi komisjon juhindub oma tegevuses Arendia Elita von Wolsky FF põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.

13. Maarjamaa Kvaliteedimärgi nominentidel on õigus esitada uusi kandidaate Maarjamaa Kvaliteedimärgi omistamiseks, sealjuures osaleda komisjoni töös, olla valitud samasse Komisjoni, saada tulu oma toote (toodete) kvaliteedi säilitamiseks konkurentsi tingimustes ja uute kvaliteetidide väljatöötamiseks.

14. Maarjamaa Elukvaliteedi Kapitali Komisjoni koosseis
Esimees: Toomas Niimann
Liikmed:
Marika Katariina Arendia Elita von Wolsky - FF, CTM ja OSI matroon, MBA
Boris Pilar von Pilchau - EMONO-R direktor, MBA
Haljand Udam - Eesti Entsüklopeediakirjastus, filoloogiakandidaat
Aavo Aaviksaar - Eesti Põllumajandusülikooli Eksperimentaalbioloogia Instituut, prof., D.Sc.
Salme Raunam - metallikunstnik, emeriitprofessor
Virve Tuubel - Eesti Rahva Muuseum, pedagoogikamagister
Marek Stranberg - Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus
Mart Helme - suursaadik
Toomas Väli – Eesti-Araabia Selts

15. Maarjamaa Elukvaliteedi kapitali komisjoni otsused jõustuvad Konventmeister FF ja CTM kinnitusel. Konventmeister ei oma hääleõigust, kuid võib nõustada Komisjoni istungitel.

Marika Katariina Arendia Elita von Wolsky, MBA
Matroon FF, CTM ja OSI

© Terra Mariana 2002

ctm@hot.ee

© Conventus Terra Mariana