Conventus Terra Mariana > ÕNNISTAMISEPALVE

ÕNNISTAMISEPALVE

Avalik kiri
Hea Maarjamaalane.
Palun tee oma parandused/muudatused

Algvariant

ÕNNISTAMISEPALVE
Tema Pühadus Paavst Franciscus

Conventus Terra Mariana nimel palume Tema Pühaduselt jätkuvaid õnnistusi meie Pühale Maarjamaale ja kõiki õnnistatud kohustusi meie Konvendile. Conventus Terra Mariana tõotab jätkuvalt kanda oma ajaloolist pühitsust Püha Tooli ees nii nagu oli, on ja jääb igavesti.

Conventus Terra Mariana taastatavast järjepidevusest

1201.a.D. asutas Riia Piiskop Albert (de Buxhoeveden) Riia Toomkiriku juurde Conventus Terra Mariana (CTM).
1202.a.D. asutati CTM juhtimise alla Mõõgavendade Ordu (Fraters Elitiae Christi).
1223.a.D. lõpetas ordu tegevuse ja liideti Liivi Orduga, mille tulemusena  Väike-Liivimaal alustatud püsimisjon levis tänastele Läti ja Eesti aladele. Pontifix Maximus Innocentivs III pühitses need alad Pühimale Neitsile Maarjale. Püha Tool kinnitas pühitsuse 1215.a.D.

1995.a.D. õnnistasid Eesti Kirikute Nõukogu traditsiooniliste konfessioonide piiskopid ja peapiiskopid siin alla kirjutanud Protector Generalise CTM ja OAM asutama tema juhitava Kristliku Kultuuri Keskuse juurde iseseisva institutsiooni Conventus Terra Mariana taastamiseks.
1998.a.D. omandas CTM Püha Tooli - Balti Nuntsiuse Peapiiskop Erwin Josef Enderi vahendusel -kõrgeima õnnistuse.
1999.a.D. usaldati CTM taastamine Arendia Elita von Wolsky FF (Federatio Familorum) vastutusele. Peapiiskop Erwin Josef Enderile omistati Ordo Altaria Mariana I Piiskopirist ja ta valiti CTM vaimulikuks juhiks ja CTM asutaja, Riia piiskop Alberti, õigusjärglaseks.
2017.a.D. valiti CTM vaimulikuks juhiks piiskop Msgr. Philippe Jourdan, OAM Piiskopiristi kavaler aastast 2013.a.D.

2000.a.D. jõudis avalikkuse ette on-line lektüür Terra Mariana http://www.terramariana.ee/. Rubriik Kroonika vahendusel saab lugeja esmaülevaate CTM taastamise käigust vt. http://www.terramariana.ee/web/?Kroonika
Erilist tähelepanu palume pöörata Travemünde Jumalaema ilmumisele ja sellele järgnevate sündmuste taevasele loogikale: http://www.terramariana.ee/web/?Conventus_Terra_Mariana:Travem%FCnde_Jumalaema_ilmumine Travemünde imeline sündmus andis CTM-le OAM välise sümboolika ja sisulise juhtimise, mis on Protector Generalis CTM ja OAM  õnnistatult saatnud Püha Maarjamaa teenistuses.
OAM väline sümboolika ja CTM suunised on suveräänselt levinud nii üle Baltikumi  kui üle terve maailma. OAM sümboolika kasutamisõiguse on kooskõlastanud Ordo Santa Terra Mariana (OSTM).
Protector Generalis CTM ja OAM ja Protector Oecumenicus CTM ja OAM on kutsutud OSTM auliikmetena selle asutajate ringi. Samuti on OAM sümboolika kasutamisõigus antud on-line lektüürile Via TerraMariana vt. https://www.viaterramariana.ee/
CTM on ordineerinud OAM ordeniga 34 ordenikavaleri sh. 7 Eesti Kirikute Nõukogu vaimulikku ja 2 piiskoppi ja 3 peapiiskoppi.

Usus ja ustavuses CTM ja OAM nimel,

Protector Generalis,

Meie Isa alandlik õpilane, Ioan Arendia Elita von Wolsky

Piiskop Msgr. Philippe Jourdan, CTM vaimulik juht, OAM Piiskopiristi kavaler

OAM Kapiitli vanem Ulrich Krahv Holstein-Holsteinborg

Protector Oecumenicus CTM ja OAM Theol.Doctor Ingmar Kurg

Principalia CTM ja OAM Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky

P.S. Meenutan, et olen kavandanud endale aasta 2018 kui patukahetsuse aasta üleminekuks nö. emeeritusest eremiitlusesse – kui see on Meie Isa tahe.


Öelduga seoses palun minu õpetatud vend Theol. Doctor Ingmar Kurg, pärast avalikku töötlust anna meie palvele nõuetekohane formaat, kooskõlastada meie piiskop Philippe Jourdaniga ja assisteerida meie piiskoppi koos OAM Kapiitli vanema Ulrich Krahv Holstein-Holsteinborg’iga meie PALVE üleandmisel Tema Pühadus Paavst Franciscus’ele.

© Conventus Terra Mariana