Conventus Terra Mariana > Concordia > Pro Institvtio Svccessorvm Innocentivs III (2010)

Pro Institvtio Svccessorvm Innocentivs III (2010)


Conventus Terra Mariana

anno 1201 Roma

 

Tallinn Terra Mariana

1.IX 2010 a.D
ctm@hot.ee
                                                                                                                                  Principialis CTM


Otsus

Tänus minu Conventus Terra Mariana (CTM) vendade täiendustele ja täpsustustele teen parandatud Credo põhjal otsuse ja liidan 1.mail 2009.a.D. asutatud Institvtio Innocentivs III S. Terra Mariana Heres (TM Heres) 22.VII 2010.a.D. asutatud Ordo Concordia Terra Mariana (OCTM) koosseisus CTM-ga, kui viimase ees aruandekohustust omava üksuse.

 Sama otsusega kinnitan OCTM vapi, millel on kasutatud Innocentivs III Pont. Max. värve ja kujunduselemente.

 

Vapivormistus ja vapikirjeldus
CTM heerold Hanno Saks

Vapil on kujutatud Püha Rooma Impeeriumi Ida- ja Lääne Kiriku ühtekuuluvust sümboliseeriv kahepäine kaitsja „Concordia Phoeniks“: ta tõuseb taas, et  maailma rahvaid kutsuda igavikuliste väärtuste kaitsele.

Usus, et kõik maarjamaalased, kes on siin kunagi sündinud või saavad sündima või on teeninud või saavad teenima seda maad ja rahvast usus ja armastuses, saavad olla Püha Maarjamaa täieõiguslikud pärijad, kui nad tunnistavad Innocentivs III S. Pontifex Maximvse pühadust ja meie Jumalaema Pühima Neitsi Maarja taevast eestkostet ja Ida- ja Lääne-Rooma Kiriku taasühinemist üheks ülemaailmseks Kirikuks nii nagu missiooni, mida juhtis ja juhib taevases väes meie Jumala tahtel meie Patroon Püha Paavst Innocentivs III S.

1160.a.D. sündis Itaalia väikelinnas Anagnis väike krahv Lotario Dei Conti de Segni, kes 37-aastatselt valiti Roomas Paavst Innocentivs III-ks. Valitses Euroopat ühe ülemaailmse õige Kiriku ühtekuuluvuse missioonis.

1201.a.D. pühitses osa Baltikumist Pühimale Jumalaemale Neitsile Maarjale.

1216.a.D. lahkus igavikku ja juhib meid meie Pühima Neitsi Maarja eestkostel Taevases väes nüüd ja igavesti.

1996.a.D. taastati Maarjamaa traditsiooniliste Kirikute Piiskoppide, Peapiiskoppide ja vaimulikkonna pühitsusel Conventus Terra Mariana ja tema juhitav Altaria Marina Orden.

2009.a.D. asutati Maarjamaa pärijate poolt Institvtio Innocentivs III S. Heres.

2010.a.D. asutati Maarjamaa Pühima Neitsi Maarja eestkostel ja Maarjamaa Pühima Patrooni Paavst Innocentivs III S. Taevasel juhtimisel CTM juurde Ordo Concordia Terra Mariana.

01.IX 2010.a.D. nimetan CTM vendade toetusel sama otsusega Maarjamaa Pühima Patrooni Rooma Paavst Innocentivs III S. Ordo Concordia Terra Mariana Pühimaks Aurüütliks. Oleme tänus tema juhitud missiooni eest algusest tänaseni ja igavesti.

Institvtio Innocentivs III S. Terra Mariana Heres ootab teateid kõigilt, kes oskavad märgata Maarjamaa Patrooni juhtimist ja kaitset meie üle nüüd ja alati.

CTM on algatanud Innocentivs III Pont. Max. õndsaks kuulutamise protsessi Itaalias Perugias koostöös Peapiiskop Perugia-Città della Pie Gualtiero Bassetti’ga.

Perugias kutsuti Taevasse Pontifex Maximvs, kes meie Jumala tahtel pühitses siinse Maa ja rahva Pühimale Neitsile Maarjale. Pühakuks kuulutamise protsessi protokoll näeb ette just sellist korda ja vormi.

Paavst Innocentivs III kohta saate lugeda CTM Altaria Mariana Rüütliristi kavaleri, ajaloolase ja ajakirjaniku Heiki Haljasoru tõlkes ja vahendusel lektüüris Terra Mariana lähemalt siit.

Roomas asuv nunnaklooster Dormizione della Maria asutati Paavst Paulus VI poolt Vatikanile kuuluvale territooriumile Vene valgekaartlaste järeltulijate kaitseks. Ida-Rooma riitusel põhinevaid Õigeusu Kirikuid on Roomas rohkesti ja nad kannavad Innocentivs III S. Taevast juhitud ideoloogiat, millest juhindub nii meie Concordia Terra Mariana kui Concordia PanEurAsia ning kogu rahu ja üksmeelt otsiv rahvas kõikjal.

Meie vennad ja õed Maarjamaalt oma palverännakutel ja missioonidel kasutavad sageli Dormizione della Maria külalislahkust. Olen ka ise oma emand Marika Katarinaga seal neljal korral nädalaid kloostri õnnistatud rahu nautinud - mida ka teistele Maarjamaa vendadele ja õdedele soovitan.

Sama otsusega kuulutan Dormizione della Maria kloostri Terra Mariana palverännakute kodukloostriks Roomas.

Teile ustavad Principialis et Pincipale de Arendia
© Conventus Terra Mariana