Conventus Terra Mariana > Concordia > Mis on Rahuriigi Sihtasutus?(2007)

Mis on Rahuriigi Sihtasutus?(2007)Koostöös kogumiku Peacefund omanikega avaldab meie lektüüri rubriik Concordia valiku Peacefund’ile kuuluvat materjali.  Peacefund nagu StateofPeace.org kuuluvad Rahuriigi Sihtasutusele.

Rahuriigi Sihtasutuse eesmärgid
1. Rahuriigi põhimõtetest lähtuva loova ja ühiskondliku tegevuse toetamine kultuuri, hariduse, teaduse ja avaliku elu valdkondades, sealhulgas avalike seminaride, koolituste, kõnekoosolekute, ettekandeõhtute, väljapanekute, pärimus- ja vanavara kogumise aktsioonide ja kirjastustegevuse korraldamine ja korraldamise toetamine.
2. Rahuriigi idee kui suveräänse maailmavaate esitamine poliitikaülese, rahvuste, kultuuride ja religioonide vahelise solidaarsuse põhimõttel, väärtustades ja toetades suverääne kultuuri, teaduse ja ühiskonnaelu teistes valdkondades.

Rahuriigi Sihtasutuse asukoht ja aadress - Purdi mõis, Paide vald, Järvamaa 72601

Rahuriigi Sihtasutuse asutajad:
Martin Napa
Mai-Liis Napa
Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky
Ioan Arendia Elita von Wolsky

Rahuriigi Sihtasutuse asutamislepingu sõlmimise aeg – 29.september 2007 AD

© Conventus Terra Mariana