Conventus Terra Mariana > Concordia > Mis on Concordia I ? (2009)

Mis on Concordia I ? (2009)


Maarjamaa pärijate nõudmisel olen oma Käskkirjaga 1.sept. 2009. a.D. asutanud Conventus Terra Mariana juurde Ühtekuuluvusfondi Concordia I Maarjamaa osakonna. Fondi tegevuse aluseks on antud SOLIDARISMI üldmõisted, mis peavad tagama etteantud õigusi privileege vastavalt kohustustele ühiskonnas, kus igal isikul ja isikute ühendusel on positsioon ja otsene vastutus – suum cuique tribuere.

Solidaarsuse kapitali jubib CTM juhataja majandusteadlane Clarissima Domina Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky ja CTM kantsler Chev. Martin Napa.

Concordia I avaldab ennast lektüüris www.terramariana.ee rubriigis Concordia.

Maarjamaa Konvent Concordia I

a/k: Nordea Pank
17000079079 USD
17000079118 GBP
17000298083 EUR
17000079082 EEK

Ootame osalema missioonil õigus õiglusele.

Concordia I nimel
Konventmeister CTM Ioan Arendia Elita von Wolsky

:::::::::::::::::::::::::
PANEURAASIA SOLIDAARSUSFOND CONCORDIA I institutsioon põhineb poliitikaülesel rahvuste ja religioonide vahelisel solidaarsusel. Austab ja toetab ajalooliste piirkondade traditsioonitarkusel põhinevat rahumeelset koostööd kõikides eluvaldkondades. Regionaalselt jaguneb institutsioon:
1) Concordia I PanEuropa;
2) Concordia PanEurasia;
3) Corpus Legatorum Generalis
.


Concordia (lad. ’üksmeel) – vanarooma üksmeele jumalanna; kujutati küllusesarve või valitsuskeppi vasakus käes ja palmioksa või karikat paremas käes hoidvana, tihti troonil istuvana. Pildil on Tempio della Concordia Agrigento, Sitsilia saarel, Itaalias.

Rahu ja üksmeele ideaal EurAasias


1. Püha Rooma Impeerium anno 962 Saksa Rahva Püha Rooma Imp. Vapp Habsburgide Maja hilisemist valitsemise ajast.
2. Vene Impeerium. Vapp Romanov Holstein-Gottorpi hilisemast valitsemisajast.

Väidetavalt sümboliseerib kahepäine kotkas algselt Euraasia varajaste tsivilisatsioonide tähenduses aja lõputut kulgu idast läände. Kotka kumbki pea jälgib igapäevast päikesetõusu idast ja igapäevast päikese loojangut läänes.
Hiljem sümboliseeris kahepäine kotkas rohkem ida ja lääne ühtekuuluvuse ideaali.
CONCORDIA PANEURASIA

I+M

© Conventus Terra Mariana