Conventus Terra Mariana > Concordia > Concordia I metafüüsika (2010)

Concordia I metafüüsika (2010)


Teadaolevalt on olnud CONCORDIA tähendus Vanas Kreekas, hiljem ka Rooma Impeeriumis üksiku solidaarsusnõue KÕIKSUSE universaalses ühtsuses nii igal ajahetkel, kui igavesti st. nii horisontaalses kui vertikaalses ajas ja ruumis. See tähendab kõikide dimensioonide seesmist ja omavahelist dünaamilist planeeritust nii nagu see on olnud Absoluudi tahe, millest ka meil oleks targem juhinduda, kui püüda kõiksust moonutada.

Gloria

... Sicut erat in princípio et nunc et semper et in saécula sæculorum.
In nomine Concordia I

Consul Concordia I PanEurAsia
Ioan Arendia Elita von Wolsky© Conventus Terra Mariana